Të përzgjedhura
Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115) Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731) Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431) Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme Porositë nga surja Jusuf
 

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Njeri nder maturidistet me te medhenje

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Kolos i medhhebit hanefi

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Shejh’ul-islami i parë osman

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Filozofia autentike mund të kontribuojë që bota dhe rrethi të bëhet më human, duke vënë dhe respektuar hierarkinë e vlerave.

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf
   
Artikujt e fundit:

BASHKËRENDITJA NDËRMJET TË PËRHERSHMES DHE TË NDRYSHUESHMES

2 ditë më parë

Islami është fe tërësore, shpirtërore dhe materiale. Parimet e saj janë të pandryshueshme, të vendosura në Librin e Allahut dhe fjalët e veprat e Pejg

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

PAFEJA NDËR NE

5 ditë më parë

Burimi: Nexhat Ibrahimi, Hap pas hapi, Logos-A, Shkup, 2018, fq. 297-308.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Komunikimi përmes objekteve të kultit islam

6 Mars, 2020

“Arkitektura është streha ku fryma e njeriut, shpirti dhe trupi gjejnë strehim dhe ngushëllim.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Aktualiteti i të drejtës islame në kohë dhe në hapësirë

19 Shkurt, 2020

Brenda një shekulli Islami si fe e sistem jete u shtri prej Spanjës deri në Kinë dhe prej thellësisë së Af­ri­kës deri në pjesët kontinentale

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

A është Evropa në fakt “shtëpi” për muslimanët (Islami në Perëndim)

19 Shkurt, 2020

Muslimanët në Perëndim janë viktimë e stereotipeve për shkak të traditës së tyre fetare dhe kulturore, janë të përjashtuar, stigmatizuar dhe

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

A është sheriati islam barbar, brutal dhe arkaik?

19 Shkurt, 2020

Zakonisht akuzat kanë burim fetar (kristian), por edhe politik-ekonomik.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Allahu është i padukshëm, përse?

19 Shkurt, 2020

Nuk duhet të habitemi përse Krijuesi është i padukshëm kur edhe shumë dukuri botërore, të krijuara, nuk shihen, nuk shijohen, nuk kapen me gjymtyrët tona e

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Biografia e Raziut[1]

19 Shkurt, 2020

Shkëputje nga vepra: Etika teleologjike e Fahruddin er-Raziut (The Teleological Ethics of Fakhr al-Din al-Razi); Brill - Leiden – Boston, 2006, fq. 4-11.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Besimi në melaqe

19 Shkurt, 2020

Hyrje ne bazat e besimit islam (pjese)

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

MUSLIMANËT NË PERËNDIMIN EVROPIAN -Ndërmjet të kaluarës së lavdishme dhe tokës së premtuar[1]

12 Shkurt, 2020

Ndërmjet të kaluarës së lavdishme dhe tokës së premtuar[1]

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme