Të përzgjedhura
Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115) Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731) Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431) Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme Porositë nga surja Jusuf
 

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Njeri nder maturidistet me te medhenje

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Kolos i medhhebit hanefi

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Shejh’ul-islami i parë osman

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Filozofia autentike mund të kontribuojë që bota dhe rrethi të bëhet më human, duke vënë dhe respektuar hierarkinë e vlerave.

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf
   
Artikujt e fundit:

HAXHXHI: UDHËTIMI MË I RËNDËSISHËM JETËSOR I BESIMTARIT

24 Korrik, 2019

Nëse dikush mund të quhet njeri me fat në këtë botë, ai është haxhiu i cili me pasurinë e fituar në mënyrë të ndershme e kryen haxhin e

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

INDIVIDUALIZMI, SHENJË / VRRAGË E KOHËS SONË

19 Korrik, 2019

“Diploma është gjysmake nëse në vetvete nuk ka edhe edukimin!”

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

NEW AGE, SFIDË E /PA/NJOHUR E EPOKËS PASMODERNE

18 Maj, 2019

Pasmodernizmi është periudhë që shquhet me specifika si rebelizmi karshi çdo gjëje që është moderne.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Mospajtimet në mes esh’aritëve dhe maturiditëve[2]

13 Maj, 2019

Dallimet maturidite-esh'arite ...

Lexo artikullin

Postuar në Akaid dhe Fikh Islam

IDEJA PËR BESIMIN SUBJEKTIV NË TEOLOGJINË E EL-MĀTURĪDĪUT

12 Maj, 2019

...Është e dukshme që, për El-Maturidiun, nocioni taklid nuk është i pranueshëm në pikëpamje të besimit. Atij i përket merita më e madhe p&e

Lexo artikullin

Postuar në Akaid dhe Fikh Islam

IMAM EL-MATURIDIU (VD. 333H)

7 Maj, 2019

”Asnjë libër nuk i bën konkurencë atij, vërtetë asnjë libër as që i afrohet prej atyre që i paraprinë atij në këtë lëmi

Lexo artikullin

Postuar në Akaid dhe Fikh Islam

Koha e Gazaliut: Kushtet politike dhe fetare

5 Maj, 2019

Gazaliu realizoi një vlerësim kritik të një kohe të karakterizuar nga religjioziteti i kombinuar me hipokrizi dhe konflikt të tmerrshëm në mes arsyes dhe besimi

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

ULEMAJA E PLAVËS DHE GUCISË SHEMBULL I MIRË SE SI DUHET TI SHËRBEHET POPULLIT DHE FESË ( 1878- 1920)

23 Prill, 2019

“Sjelle vallen në këtë anë Jemi zogj të Shqipnisë nanë”.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

DOPRINOS NEXHATA IBRAHIMIJA NA POLJU PREVOĐENJA I TUMAČENJA KUR'ANA NA ALBANSKOM JEZIKU

3 Prill, 2019

Kur'an predstavlja prvi i najbitniji fundament Šerijata iz kojeg proizlaze sveobuhvatne poruke i pouke, pravni propisi i cjelokupni islamski životni bonton. On je temelj svih ostalih isla

Lexo artikullin

Postuar në Boshnjakisht

HISTORI/ Paqja andaluziane dhe dekreti famëkeq i 31 marsit të vitit 1492 i Izabelës së Kastiljes

2 Prill, 2019

Al-Andaluzia (ar. لأندلسأ‎ /el-endelus/, e njohur edhe si Iberia Maure, shënon shtetin evropian mysliman në tërë te­rri­torin e Gadishullit Iberik, duke për

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme