LANAC AKAIDSKIH UČENJAKA EHLUS-SUNNETA VEL-DŽEMAATA U HANEFIJSKO-MATURIDIJSKOJ ŠKOLI

Ehlus-sunnetski pravac u cijeloj državi svjedočio je svoju islamsku izvornost, snagu i vitalnost.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 30 Maj 2018, 10:59Shkruan: Mr. Muharem Omerdić

Najznačajniji klasični hanefijski učenjaci

U klasičnom razdoblju hanefijskog mezheba (737-1900) djelovalo je na hiljade, pa i na stotine hiljada hanefijskih učenjaka širom muslimanskog svijeta, od Libije do Kine, i od Ugarske (Mađarske, Slovačke) do Sudana.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 30 Maj 2018, 10:56Shkruan: Jusuf Džafić

Savremene selefije i njihov utjecaj na razbijanje muslimana

Dr. Se'id Fuda je savremeni muslimanski alim iz Jordana. Njegova uža naučna oblast je akaid (islamsko vjerovanje), i slovi za istaknutog poznavaoca sekti i pravaca koji su nastali u okrilju islama. Autor jer brojnih tekstova, predavanja i studija u kojima je pružio validne i utemeljene odgovore svim pravcima koji su izašli iz okrilja ehli-sunnetskog učenja.
Zahvaljujući svesrdnoj pomoći režima Saudijske Arabije ideologija Ibn Abdulvehaba, poznata kao vehabizam, raširena je diljem svijeta. Ona je prisutna i na našim, balkanskim prostorima. Nažalost, ta ideologija je porodila mnoge ekstreme i brojna zla diljem svijeta, a najveću štetu je nanijela jedinstvu muslimana. Dr. Se'd Fuda je istaknuti učenjak iz Jordana, stručan za pitanje akaida (islamskog vjerovanja) i sekti koje su nastale u okrilju islama. U ovom tekstu on govori o vehabizmu i njegovoj ulozi u slabljenju i razbijanju jedinstva muslima. S obzirom da je vehabizam prisutan i na našim prostorima, gdje ima svoje javne ali i tajne misionare, ovaj tekst se nadaje izuzetno važnim i preporučujemo ga čitaocima našega portala.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 13 Dhjetor 2017, 14:59Shkruan: Dr. Se'id Fuda

Imam Ebu Mensur el-Maturidi (teolo?ko-pravna shvatanja)

El-Maturidi iz Semerkanda jeste jedan od najoriginalnijih ortodoksnih muslimanskih mislilaca četvrtog/desetog stoljeća.

Vazhdo leximin!

E Martë, 28 Shkurt 2017, 17:58Shkruan: Dr. Mustafa Cerić

Islamizacije na Balkanu nije bilo

Islam se širio isključivo dobrovoljnim prihvatanjem

Vazhdo leximin!

E Dielë, 22 Janar 2017, 12:08Shkruan: Akademik Ferid Muhić

ŽIVI LI MUSLIMANSKI SVIJET NOVI ‘DŽAHILIJJET’?

Današnji muslimani su uvjereni u to da je doba džahilijjeta iza njih, ali kada bi imali dovoljno intelektualne hrabrosti da sagledaju realnost svijeta u kojem žive shvatili bi da su se, iako ih je njihov Poslanik tako često na to upozoravao, vratili u period džahilijjeta.

Vazhdo leximin!

E Martë, 3 Janar 2017, 07:15Shkruan: Muhamed Jusic

Kako su zar i feredža zabranjeni u Jugoslaviji

rn

Ovaj rad ima za cilj da rekonstruiše stavove koji su najviši organi Islamske zajednice u tadašnjoj Federativnoj

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 9 Nëntor 2016, 14:25Shkruan: Dr. Fikret Karčić

Bezalkoholno pivo – halal ili haram?

„bezalkoholno“ pivo zapravo – ne postoji!

Vazhdo leximin!

E Martë, 26 Prill 2016, 21:22Shkruan: Vildana SEMIĆ ISAKOVIĆ, mag. sanit. ing.

Njegoš i genocid nad Bošnjacima

Tokom nedavne agresije kod mnogih zarobljenih i ubijenih četnika, između drugih stvari, borci Bosanske armije pronađoše i džepna izdanja knjige „Gorski vijenac“ Petra Petrovića Njegoša ili stihove ovog epa starim mašinama nevješto otkucane. Dominirali su stihovi „da se ne zna ni traga od nevjerna domaćeg vraga, od šiljka i turske džamije napravismo prokletu gomilu“ ili „ko ne misli na Ko¢ran pljunuti neka bježi glavom bez obzira“.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 10 Gusht 2015, 21:50Shkruan: MIRSAD SINANOVIĆ

ROHINJE – Nasukani na bešćutnost domovine i svijeta

Najprogonjeniji na svijetu

Vazhdo leximin!

E Hënë, 13 Korrik 2015, 18:48Shkruan: Mirnes Duranović

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme