Jurisprudenca e Ramazanit

Imam Merginani (Perktheu si dhe pajisi me koment dhe fusnota Rezart Beka)

Fragment i shkeputur nga manuali “Bidajeh el-Mubtedi” i dijetarit të mirënjohur hanefi Imam Merginani. Teksti në fjalë është baza e komentarit “El-Hidajeh” të po të njëjtit autor. Ky tekst së bashku me komentarin është një nga manualet më të shquara të medhhebit hanefi madje një nga librat më mirënjohur në tërë trashëgiminë e literaturës ligjore islame. Teksti i manualit do të botohet i plotë së shpejti nga Qendra Erasmus. Teksti i autorit është paraqitur me gërma të zeza (bold) dhe është pajisur me koemente dhe fusnota të zgjeruara nga Rezart Beka.

copyright: Qendra Erasmus

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 4 Qërshor 2016, 07:03Shkruan: Imam Merginani

LËNIA E LEXIMIT PAS IMAMIT, QOFTË NAMAZ ME ZË APO PA ZË

(Argumentet e hanefijve nga hadithi)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 14 Mars 2016, 14:17Shkruan: Muhammed Abdullah ibn Muslim Behleviu

Ikameti thuhet nga dy herë (Argumentet e hanefijve nga hadithi)

(Argumentet e hanefijve nga hadithi)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 14 Mars 2016, 13:29Shkruan: Muhammed Abdullah ibn Muslim Behleviu

Medhhebet në Islam - Novatori apo domosdoshmëri

Nje liber i mire per fikhun hanefi

Vazhdo leximin!

E Enjte, 18 Shkurt 2016, 18:50Shkruan: Fikret Arnaut

Namazi i Teravisë – mësimet, rregullat dhe dispozitat

”Vërtetë Ramazani është muaji që Allahu xh.sh. ua obligoi agjërimin e tij, kurse unë muslimanëve ua bëra sunet faljen e namazit të teravive, andaj kush e agjëron (Ramazanin) me bindje dhe besim të thellë dhe me qëllim që të arrijë shpërblimin e All-llahut xh.sh, ai pastrohet nga mëkatet sikur at ditë që e ka lindur nëna e vet”.[1]

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Qërshor 2015, 15:03Shkruan: Jusuf Zimeri

40 NXËNËSIT E MËDHENJ TË IMAM EBU HANIFES

Prej nxënësve të Imam Ebu Hanifes, 28 prej tyre arritën të bëhen gjykatës nëpër fshatra, qytete dhe krahina të ndryshme të botës islame. Ndërsa, 8 prej tyre arritën gradën e lartë të imamllëkut dhe ishin të aftë për nxjerrjen e vendimeve dhe rregullave fetare nën dritën e Kuranit dhe Sunetit.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 10 Qërshor 2015, 20:25Shkruan: Mufti Afzal Hoosen Elias

Hallallëku i punës dhe fitimit në Islam

Falënderimet dhe lëvdatat më të mëdha janë për Allahun e Madhëruar, Zotin dhe Krijuesin e të gjitha botëve. Selami dhe përshëndetjet tona qofshin edhe për të Dërguarin e Allahut, Muhammedin Alejhisselam, mbi familjen e tij të madhe, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që jetuan me të vërtetën në zemër.

***

Vazhdo leximin!

E Premte, 1 Maj 2015, 16:02Shkruan: Hfz. Mehas Alija

Termi "VEHABIZËM"

Termi “vehabij” është termi më i popullarizuar i kësaj lëvizje, për shkak të themeluesit të parë të saj, gjegjësisht Muhamed ibën Abdylvehabit.

Vazhdo leximin!

E Premte, 24 Prill 2015, 22:20Shkruan: Drilon Ibrahim Gashi

NAMAZI KAZA DHE NAMAZET TJERA

Të marrurit me kryerjen e namazeve kaza (të humbura) është më prioritare dhe më e rëndësishme sesa falja e namazit nafile (vullnetar). ...

Vazhdo leximin!

E Premte, 24 Prill 2015, 16:10

FETVAJA KUNDËR KAMATES E KRYETARIT TË KOMUNITETIT MUSLIMAN BEHXHET SHAPATI PAS HYRJES SË ITALIANËVE NË SHQIPËRI

Kryesia e Komunitetit Musliman të Shqipërisë

Tiranë, me 21-XI-1939

Vazhdo leximin!

E Martë, 17 Shkurt 2015, 18:45

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme