Të përzgjedhura
Porositë nga surja Jusuf Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit Akaidi islam i Nesefiut
 

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

Si arritën muslimanët në Amerikë para Kristofer Kol¬umbit? Përse u hesht me shekuj ky fakt para le-xu¬e¬sit? Pastaj, ku janë këta muslimanë sot?

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit

Dijetari bashkëkohor Tarik Ramadan mendon se akaidi është shkencë elite, në frymën dhe suazat e së cilës do ta shtrijnë aktivitetin edhe shkencat tjera.

Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Shkenca e ilm’ul-kelamit është dituri origjinale islame, e cila doli si rezultat i zhvillimit të diskutimeve që kishin të bënin me Kur’anin, se a është Fjal

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Akaidi islam i Nesefiut

Fjala e përkthyesit

Akaidi islam i Nesefiut
   
Artikujt e fundit:

Pozita e Imam Ebu Jusufit, Muhammedit dhe Zuferit r.h. në medhhebin hanefi

4 Mars, 2016

Imam Ebu Jusufi, Muhammed Ibën Hasani dhe Zufer Ibën Hudhejli kanë pasur mospajtime me Imam Ebu Hanifen ...

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Medhhebet në Islam - Novatori apo domosdoshmëri

18 Shkurt, 2016

Nje liber i mire per fikhun hanefi

Lexo artikullin

Postuar në Akaid dhe Fikh Islam

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

30 Janar, 2016

Si arritën muslimanët në Amerikë para Kristofer Kol¬umbit? Përse u hesht me shekuj ky fakt para le-xu¬e¬sit? Pastaj, ku janë këta muslimanë sot?

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

“A është vërtetë e vështirë që të jemi të mirë?”

28 Janar, 2016

Hutbe

Lexo artikullin

Postuar në Hutbe

PARAQITJA E ISLAMIT NË TEKSTET E HISTORISË

17 Janar, 2016

Terrorizmi nuk mund të fitohet në fushën e betejës, pa u fituar më parë luftën në mendjet e njerëzve.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

FARAONIZMI I KOHËVE TONA

7 Janar, 2016

“Me të vërtetë, faraoni ka ngritur kryet lart në tokë, e popullin e saj e ka grupëzuar dhe një grup prej tyre u shtyp, ashtu që djemt e tyre ua mbyt, e grat&e

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Zëdhënës të paqes apo të terrorit?

6 Janar, 2016

“Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë; nuk erdha të sjell paqen, por shpatën”. (Ungjilli, Dhiata e Re, Mateu, 10:34)

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Deri kur Islamin do ta merrni si armë me të cilën do t'i ndërprisni lidhjet e këtij Umeti?

21 Dhjetor, 2015

Muslimanët të ndahen në grupe kundërshtare

Lexo artikullin

Postuar në Hutbe

Kur të zhduket dituria - do të shfaqen ngatërresa

21 Dhjetor, 2015

Nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë!(ez-Zumer, 9)

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Alija Izetbegoviqi (Pikëpamje nga jeta, vepra dhe idetë)

2 Dhjetor, 2015

“Kush është indiferent ndaj Alisë, pas takimit me të, bëhet simpatizues. Kush është simpatizues, bëhet tifoz. Nëse tashmë ka qenë tifoz, bë

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme