Të përzgjedhura
Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115) Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731) Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431) Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme Porositë nga surja Jusuf
 

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Njeri nder maturidistet me te medhenje

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Kolos i medhhebit hanefi

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Shejh’ul-islami i parë osman

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Filozofia autentike mund të kontribuojë që bota dhe rrethi të bëhet më human, duke vënë dhe respektuar hierarkinë e vlerave.

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf
   
Artikujt e fundit:

KRYQËZATAT PAS TË GJITHAVE

16 Gusht, 2009

Planet e disa kristianëve që duke ofruar ndihma humanitare ta evangjelizojnë atë paraqesin dilemë për rimëkëmbjen e Irakut

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

Fillimi i luftës moderne fetare

16 Gusht, 2009

Lufta e Goerge W. Bush-it kundër Irakut do të jetë lufta e parë fetare e Amerikës. Është frymëzuar nga ana e grupit fundamentalist kristian dhe e neokonservativ

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

Edhe invazionet e mëhershme kanë përfunduar turpshëm

16 Gusht, 2009

Duke lexuar tekstin e autorëve Hugh Pope i Peter Waldman, (botuar në gazetën The Wall Street Journal, të 19 Mars 2003), Edhe invazionet e mëhershme kanë përfunduar j

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

ULEMAJA SOT DHE NESËR

16 Gusht, 2009

Lavdia i qoftë Allahut të madhëruar që pritëm kohën kur mund të angazhohemi dhe të veprojmë pak-a-shumë të pavarur, ndonëse në rrethana

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Mbi përkthimin e Kur’anit

16 Gusht, 2009

“Kur’ani nuk ka mundësi të përkthehet, por atë pa tjetër duhet përkthyer”. (Enes Kariq)

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Babizmi dhe Behaizmi[1]

16 Gusht, 2009

Ndonëse babizmi dhe behaizmi nuk kanë ndonjë interes të veçantë për viset tona, megjithatë, epoka e informimit global, epoka e internetit, por edhe lëviz

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Islami dhe muslimanët në Hungarinë mesjetare (shekulli IX – XIV)

16 Gusht, 2009

Prania e Islamit dhe e muslimanëve në Evropën qendrore e në veri të Ballkanit, pra në Hungarinë mesjetare, që atëherë kufizohej me popullin iliro-shqi

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Muhammedi alejhisselam – arketip i krijimit të ummetit

16 Gusht, 2009

A nuk e sheh se All-llahu sjell shembull fjalën e mirë sikur pemën e mirë, rrënja e së cilës është e ngulitur fort kurse degët kah qielli. Me leje të Zotit të vet i jep frytet e veta në

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Shejh Muhammed Se'id Ramadan El-Buti dijetar islam dhe lider fetar

16 Gusht, 2009

Shejh Muhammed Se'id Ramadan El-Buti - dijetar islam dhe lider fetar

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Respektimi i diturisë dhe i dijetarëve në Islam

16 Gusht, 2009

Nxënia e mësimit dhe mësimi i të tjerëve në historinë islame zë vend meritor. Kur’ani famëlartë dhe Sunneti i Muhammedit a.s. u kanë urdhë

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme