Të përzgjedhura
Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115) Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731) Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431) Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme Porositë nga surja Jusuf
 

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Njeri nder maturidistet me te medhenje

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Kolos i medhhebit hanefi

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Shejh’ul-islami i parë osman

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Filozofia autentike mund të kontribuojë që bota dhe rrethi të bëhet më human, duke vënë dhe respektuar hierarkinë e vlerave.

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf
   
Artikujt e fundit:

Islami dhe cionizmi

16 Gusht, 2009

Islami nuk i kundërvihet hebraizmit por e konsideron religjion të Zotit. Islami e pranon Zotin hebraik, d.m.th. Zotin e Ibrahimit (Abrahimit), Ismailit, Is’haqut (Isakut), dhe Jakubit (Jak

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

FILOZOFËT E FRYMËZIMIT HELENIST

16 Gusht, 2009

Hyrje Ka pasur tendenca që roli i filozofisë në Islam të reduktohet në aktivitetin e grupit të felasifëve (shumës prej fejlusuf, që është tra

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Katarza kadareane për islamin (?!?)

16 Gusht, 2009

Anëshkrim në “Polemika s’ka sjellë të mira - jemi fajtorë edhe unë edhe Qosja”, Koha Ditore, 12 nëntor 2006, fq. 6-7.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

A është feja e mundur ?

16 Gusht, 2009

Mund të pohojmë se, përgjithësisht, jeta fetare mund të ndahet në tri periudha: periudha e besimit (el-iman), e mendimit (el-fikr) dhe e zbulimit (el-istikshaf). Në

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

KUJTESË KLASËS POLITIKE KOSOVARE!

16 Gusht, 2009

Ka rrjedhur shumë ujë që asokohe kur filloi të flitej për statusin e Kosovës. Nga sa është shkruar dhe nga sa është deklaruar deri tani, të krijo

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

KONSERVATORËT SPANJOLLË PROTESTOJNË PASI FESTIVALET QË FESTOJNË MUNDJEN E ISLAMIT PO ZBUTEN

16 Gusht, 2009

Një vendim i qyteteve spanjolle për të zbutur tonet e festivaleve që evokojnë dëbimin e sunduesve muslimanë të vendit kanë nxitur politikanët konserva

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

Periudha e përkthimeve

16 Gusht, 2009

Është fakt se muslimanët në periudhën e hershme nuk synuan ta përkthejnë filozofinë; nuk ishin të interesuar për te. Për më tepër, nuk

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Tefsiri dhe termët e ngjashëm te ekzegjezës së Kur’anit

16 Gusht, 2009

Hyrje Tesfiri është fjalë arabe me domethënie interpretimi; ky, thënë më qartë, është term i përgjithshëm që përdoret në

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Raportet e filozofisë dhe të shkencave tjera në islam

16 Gusht, 2009

Çështja e dytë që duhet shpjeguar në esencës e saj, po ashtu, para preokupimit me ekspozimin e prerjes historike të kësaj filozofie është dinstinkci

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Katedralja e “Nënë Terezës”- shenjë shtetësie apo shenjë hipokrizie?

16 Gusht, 2009

(Reagim ndaj letrës së hapur të intelektualëve me titullin: Katedralja e “Nënë Terezës”- shenjë shtetësie”, dërguar krerëve të institu

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme