Të përzgjedhura
Porositë nga surja Jusuf Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit Akaidi islam i Nesefiut
 

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

Si arritën muslimanët në Amerikë para Kristofer Kol¬umbit? Përse u hesht me shekuj ky fakt para le-xu¬e¬sit? Pastaj, ku janë këta muslimanë sot?

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit

Dijetari bashkëkohor Tarik Ramadan mendon se akaidi është shkencë elite, në frymën dhe suazat e së cilës do ta shtrijnë aktivitetin edhe shkencat tjera.

Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Shkenca e ilm’ul-kelamit është dituri origjinale islame, e cila doli si rezultat i zhvillimit të diskutimeve që kishin të bënin me Kur’anin, se a është Fjal

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Akaidi islam i Nesefiut

Fjala e përkthyesit

Akaidi islam i Nesefiut
   
Artikujt e fundit:

Të kuptuarit islam të Realitetit

16 Gusht, 2009

Çdo homo sapiens (1) në botën fenomenale do ta shtrojë pyetjen se çka e përbën Realitetin; çdo homo sapiens në botën fenomenale, me/pa vetë

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Dimensionet e besimit

16 Gusht, 2009

Çështja e 'besimit' (el-iman) nuk ka pushuar të jetë aktuale, frymëzuese dhe instruktive edhe për kohën tonë. Muhammed El-Gazaliu, dijetar i madh eg

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Islami, evroperëndimi dhe udhëkryqet intelektuale shqiptare

16 Gusht, 2009

Moto: "Elita evropiane ndërmori fabrikimin e një elite të indigjenëve; i zgjedhnin të rinjtë, në ballë ua skalitnin me hekur të skuqur parimet e kultu

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Agjërimi gjatë historisë

16 Gusht, 2009

Religjioziteti në histori është i pranishëm krahas ‘paraqitjes’ së njeriut në botën fenomenale. Sipas dijetarëve muslimanë, burimi i religjiozitetit është me fundament transcendental, r

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Planprogrami i përgjithshëm për përhapjen e mësimit Islam

16 Gusht, 2009

Maksima e njohur e Pejgamberit a.s. “Transmetoni prej meje qoftë edhe një ajet” prej kohësh ka preokupuar shumë dijetarë muslimanë. Janë shkruar vepra të sh

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

Fundamentalizmi dhe kisha ortodokse serbe

16 Gusht, 2009

Duke u nisur nga maksima tashmë e njohur se sulmi është mbrojtja më e mirë, Bota Perëndimore katolike sikur edhe ajo lindore pravosllave - ortodokse fundamentalizmin ia a

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

Armiqësitë evroperëndimore e shqiptare ndaj Islamit

16 Gusht, 2009

Moto: “O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pa­ndër­gjegj­shëm ju sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pend

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme