Të përzgjedhura
Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115) Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731) Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431) Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme Porositë nga surja Jusuf
 

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Njeri nder maturidistet me te medhenje

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Kolos i medhhebit hanefi

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Shejh’ul-islami i parë osman

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Filozofia autentike mund të kontribuojë që bota dhe rrethi të bëhet më human, duke vënë dhe respektuar hierarkinë e vlerave.

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf
   
Artikujt e fundit:

Perceptimi i ligjit fetar Islam (Sheri‘atit) në epokën bashkëkohore muslimane

17 Gusht, 2009

Në literaturën bashkëkohore islamologjike dhe muslimane ceket se një prej problemeve kryesore teorike të Islamit modern është i lidhur për domethënien e li

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

MBI MIQTË, MIQËSINË DHE KËSHILLËN

17 Gusht, 2009

Të ka ruajtur ai që të ka qortuar, kurse të ka lëshuar ai që të ka përçmuar. Qortimi për mikun (shokun) është sikur shkrirja e metalit n&e

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

MBI SHËRIMIN E SËMUNDJEVE TË VESEVE MORALE

17 Gusht, 2009

Kush është sprovuar me vetëdashuri, le të mendojë për veset e veta. Nëse është i magjepsur me virtytet e veta, le të hulumtojë a ka vese. E n&eum

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

MBI MORALIN DHE SJELLJEN E MORALSHME

17 Gusht, 2009

Përpiqu që gjithnjë të karakterizohesh si korrekt, e ruaju të karakterizohesh si dinak, e që të tjerët të ngurrohen nga ti, që mundet vetëm t&eum

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Rruga për në Mekë -VI - ËNDËRRIMET

17 Gusht, 2009

Nëse jeni shok dhe musafir i Emirit të famshëm arab, atëherë ajo do të thotë se ai do t’ju konsiderojë shok dhe musafir dhe ashtu do të sillen me ju t&eu

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Rruga për në Mekë - IV - ZËRAT

17 Gusht, 2009

Kalërojmë, kurse Zejdi këndon. Dinat ranore tash janë më të ulëta dhe më të rralla. Aty-këtu rëra ua lëshon vendin brezave zhuror dhe bazalt

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Rruga për në Mekë - FILLIMI I NJË RRËFENJE

17 Gusht, 2009

Rrëfenjën që do ta shtroj në këtë libër nuk është autobiografi e njeriut të dalluar sipas rolit të vet në punët publike; kjo nuk ë

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

ISLAMI DHE TË STUDIUARIT E NATYRËS

17 Gusht, 2009

“Struktura e botës përbinë unitetin e veçanësisë derisa sa mëvetësia Hyjnore rronë në Unitet si e vetmja”. Ibn ‘Arabi - al-Futuhat al-makkiyya

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Zhvillimi i shkencës së Ilm’ul-kelamit

16 Gusht, 2009

Faza e hershme Kur’ani në esencë është dokument religjioz dhe etik, që synon cakun praktik të krijimit të shoqërisë të mirë moralisht dhe

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

MBI ARSYEN DHE RAHATINË

16 Gusht, 2009

Kjo domethënë të mos kihet kujdes mbi të folurit e njerëzve por t’i kushtohemi të folurit të All-llahut xh.sh. Në këtë është tërë

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme