Të përzgjedhura
Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115) Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731) Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431) Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme Porositë nga surja Jusuf
 

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Njeri nder maturidistet me te medhenje

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Kolos i medhhebit hanefi

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Shejh’ul-islami i parë osman

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Filozofia autentike mund të kontribuojë që bota dhe rrethi të bëhet më human, duke vënë dhe respektuar hierarkinë e vlerave.

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf
   
Artikujt e fundit:

A MUND TË JENË MIQ MUSLIMANËT DHE JOMUSLIMANËT

17 Gusht, 2009

Në kohën e fundit në mjetet e informimit publik gjithnjë e më e pranishme është tema për fundamentalizmin islamik. Për këtë dëshmojnë e

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Qëndrimi Islam kundrejt teprimit në fe

17 Gusht, 2009

Njëmendësia e botës, prej fillimit dhe, sigurisht, deri në perëndimin e saj, është llojllojshmëria dhe varieteti i besimit. Në të shumtën e raste

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

KITAB ‘UT-TEWHID

17 Gusht, 2009

Në emër të All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Lavdia i qoftë All-llahut, Krijuesit të botërave. Dëshmoj se nuk ka zot tjet&

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Fundamentalizmi dhe Krishterizmi

17 Gusht, 2009

Në shkrimet dhe diskutimet ditore për fundamentalizmin islamik është thënë që shumica që flasin dhe shkruajnë për të në të vërtet&

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

KELAMI SUNNIT

17 Gusht, 2009

1. Mu’tezilitët A. FILLIMET 1. Fjala arabe kelam d.m.th. fjalë, bisedë, kurse fjala mutekel-lim emërton atë që flet, ligjëruesin (në gramatikë, veta e

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Ibn Arabiu dhe shkolla e tij

17 Gusht, 2009

Personalitetet paraprake pjesërisht kanë qenë bashkëkohës të Ibn Arabiut: i kemi përmendur para tij për shkak të datës së vdekjes së tyre. P

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

PËRHAPJA E ISLAMIT NË MESIN E TË KRISHTERËVE TË TURQISË EVROPIANE

17 Gusht, 2009

Raporti i Turqëve ndaj shtetasve të krishterë ka qenë në shenjë të tolerancës fetare

Lexo artikullin

Postuar në Turqisht

PËRHAPJA E ISLAMIT NË MESIN E TË KRISHTERËVË TË SPANJËS

17 Gusht, 2009

Krishterizmi në Spanjë para pushtimeve islame

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

PËRHAPJA E ISLAMIT NE AZINË PERËNDIMORE

17 Gusht, 2009

Pushtimet arabe dhe përhapja e elementit arab pas vdekjes së Muhammedit alejhis-selam Muhammedi a.s. e patë përgatitur ushtrinë për Siri. Këtë ushtri pa

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Njohje me fenë e misionit

17 Gusht, 2009

Në ligjëratën që e ka mbajtur prof. Max Mülleri gjatë kohës së përshpritjeve në kishën e Westminsterit në vitin 1987 me rasti e arritjeve mi

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme