Të përzgjedhura
Porositë nga surja Jusuf Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit Akaidi islam i Nesefiut
 

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

Si arritën muslimanët në Amerikë para Kristofer Kol¬umbit? Përse u hesht me shekuj ky fakt para le-xu¬e¬sit? Pastaj, ku janë këta muslimanë sot?

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit

Dijetari bashkëkohor Tarik Ramadan mendon se akaidi është shkencë elite, në frymën dhe suazat e së cilës do ta shtrijnë aktivitetin edhe shkencat tjera.

Vendi dhe roli i shkencës së ilm’ul-kelamit

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Shkenca e ilm’ul-kelamit është dituri origjinale islame, e cila doli si rezultat i zhvillimit të diskutimeve që kishin të bënin me Kur’anin, se a është Fjal

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Akaidi islam i Nesefiut

Fjala e përkthyesit

Akaidi islam i Nesefiut
   
Artikujt e fundit:

Lëvizja filozofike në islam

16 Gusht, 2009

Tradita filozofike Teologjia e hershme skolastike, nën ndikimin e veprave të filozofisë dhe të shkencës greke, të cilat u përkthyen në arabishte në

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

DEMOKRACIA DHE PARTITË POLITIKE

16 Gusht, 2009

Në botë sot është i pranishëm mendimi se si ndërmjet participimit politik të popullit dhe demokracisë dhe ndër­mjet demokracisë dhe partive politi

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

PREJ GUTENBERGUT DERI TE MILENIUMI I TRETË

16 Gusht, 2009

Hyrje Si datë e fillimit të tipografisë (shtypit) modern merret data 1450, në të cilën Johannes Gutenberg, në qytetin Mainz, e përfundoi sht

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

SUFIZMI

16 Gusht, 2009

1. Vërejtjet hyrëse 1. Etimologjia përgjithësisht e pranuar e nxjerr fjalën sufi nga fjala arabe suf që d.m.th. “lesh”. Kjo fjalë aludon në traditën e

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Islami dhe cionizmi

16 Gusht, 2009

Islami nuk i kundërvihet hebraizmit por e konsideron religjion të Zotit. Islami e pranon Zotin hebraik, d.m.th. Zotin e Ibrahimit (Abrahimit), Ismailit, Is’haqut (Isakut), dhe Jakubit (Jak

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

FILOZOFËT E FRYMËZIMIT HELENIST

16 Gusht, 2009

Hyrje Ka pasur tendenca që roli i filozofisë në Islam të reduktohet në aktivitetin e grupit të felasifëve (shumës prej fejlusuf, që është tra

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

Katarza kadareane për islamin (?!?)

16 Gusht, 2009

Anëshkrim në “Polemika s’ka sjellë të mira - jemi fajtorë edhe unë edhe Qosja”, Koha Ditore, 12 nëntor 2006, fq. 6-7.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

A është feja e mundur ?

16 Gusht, 2009

Mund të pohojmë se, përgjithësisht, jeta fetare mund të ndahet në tri periudha: periudha e besimit (el-iman), e mendimit (el-fikr) dhe e zbulimit (el-istikshaf). Në

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të përkthyera

KUJTESË KLASËS POLITIKE KOSOVARE!

16 Gusht, 2009

Ka rrjedhur shumë ujë që asokohe kur filloi të flitej për statusin e Kosovës. Nga sa është shkruar dhe nga sa është deklaruar deri tani, të krijo

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

KONSERVATORËT SPANJOLLË PROTESTOJNË PASI FESTIVALET QË FESTOJNË MUNDJEN E ISLAMIT PO ZBUTEN

16 Gusht, 2009

Një vendim i qyteteve spanjolle për të zbutur tonet e festivaleve që evokojnë dëbimin e sunduesve muslimanë të vendit kanë nxitur politikanët konserva

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime Aktuale

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme