Të përzgjedhura
Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115) Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731) Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431) Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme Porositë nga surja Jusuf
 

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Njeri nder maturidistet me te medhenje

Ebu ‘ul-Muin Nesefi (rr. 438-508 / rr. 1046-1115)

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Kolos i medhhebit hanefi

Abd ‘ul-Gani En-Nabulusi (1050-1143 h./1641-1731)

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Shejh’ul-islami i parë osman

Mulla Fenari, shejh’ul-islami i parë osman (750-834 h. / 1350-1431)

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Filozofia autentike mund të kontribuojë që bota dhe rrethi të bëhet më human, duke vënë dhe respektuar hierarkinë e vlerave.

Filozofia islame domosdoshmëri apo trashëgimi e padëshirueshme

Porositë nga surja Jusuf

Nga vepra: Nexhat Ibrahimi, Universi i Jusufit a.s., Logos-A, Shkup.

Porositë nga surja Jusuf
   
Artikujt e fundit:

Disa tema dhe dilema rreth përkthimit të Kur’anit në gjuhën shqipe

4 Mars, 2016

Me përkthimin e Kur’anit gjuhës shqipe iu sigurua statusi i gjuhës me të cilën është arritur përndritja e Shpalljes Hyjnore, kurse popullit tonë i ë

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Pozita e Imam Ebu Jusufit, Muhammedit dhe Zuferit r.h. në medhhebin hanefi

4 Mars, 2016

Imam Ebu Jusufi, Muhammed Ibën Hasani dhe Zufer Ibën Hudhejli kanë pasur mospajtime me Imam Ebu Hanifen ...

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Medhhebet në Islam - Novatori apo domosdoshmëri

18 Shkurt, 2016

Nje liber i mire per fikhun hanefi

Lexo artikullin

Postuar në Akaid dhe Fikh Islam

Muslimanët e zbuluan Amerikën para Kolumbit

30 Janar, 2016

Si arritën muslimanët në Amerikë para Kristofer Kol¬umbit? Përse u hesht me shekuj ky fakt para le-xu¬e¬sit? Pastaj, ku janë këta muslimanë sot?

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime autoriale

“A është vërtetë e vështirë që të jemi të mirë?”

28 Janar, 2016

Hutbe

Lexo artikullin

Postuar në Hutbe

PARAQITJA E ISLAMIT NË TEKSTET E HISTORISË

17 Janar, 2016

Terrorizmi nuk mund të fitohet në fushën e betejës, pa u fituar më parë luftën në mendjet e njerëzve.

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

FARAONIZMI I KOHËVE TONA

7 Janar, 2016

“Me të vërtetë, faraoni ka ngritur kryet lart në tokë, e popullin e saj e ka grupëzuar dhe një grup prej tyre u shtyp, ashtu që djemt e tyre ua mbyt, e grat&e

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Zëdhënës të paqes apo të terrorit?

6 Janar, 2016

“Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë; nuk erdha të sjell paqen, por shpatën”. (Ungjilli, Dhiata e Re, Mateu, 10:34)

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

Deri kur Islamin do ta merrni si armë me të cilën do t'i ndërprisni lidhjet e këtij Umeti?

21 Dhjetor, 2015

Muslimanët të ndahen në grupe kundërshtare

Lexo artikullin

Postuar në Hutbe

Kur të zhduket dituria - do të shfaqen ngatërresa

21 Dhjetor, 2015

Nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë!(ez-Zumer, 9)

Lexo artikullin

Postuar në Shkrime të bashkëpunëtorëve

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme