Rruga për në Mekë - FILLIMI I NJË RRËFENJE

Rrëfenjën që do ta shtroj në këtë libër nuk është autobiografi e njeriut të dalluar sipas rolit të vet në punët publike; kjo nuk është rrëfenjë për aventurën - sepse ndonëse kam përjetuar shum aventura të çuditshme, ato gjithnjë kanë qenë vetëm përcjellje të asaj që ndodhte tek unë; nuk është kjo madje as rrëfenjë për kërkimin e qëllimtë të fesë - sepse kjo fe më ka ardhur, gjatë viteve, pa kurrfarë përpjekjesh të mia që ta gjejë. Rrëfenja ime është rrëfim i thjeshtë i një evropiani për zbulimin e tij të Islamit dhe kyçjes në bashkësinë muslimane.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 06:33Shkruan: Muhammed Asad

ISLAMI DHE TË STUDIUARIT E NATYRËS

“Struktura e botës përbinë unitetin e veçanësisë derisa sa mëvetësia Hyjnore rronë në Unitet si e vetmja”. Ibn ‘Arabi - al-Futuhat al-makkiyyah

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 06:19Shkruan: Sejjid Husein Nasr

Zhvillimi i shkencës së Ilm’ul-kelamit

Faza e hershme


Kur’ani në esencë është dokument religjioz dhe etik, që synon cakun praktik të krijimit të shoqërisë të mirë moralisht dhe të drejtë, të përbërë nga njerëz të ndershëm fetarë, me vetëdije të zjarrtë e të gjallë për Zotin, i cili urdhëron të veprohet mirë dhe ndalon ligësinë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 22:12Shkruan: Fazlur Rahman

MBI ARSYEN DHE RAHATINË

Kjo domethënë të mos kihet kujdes mbi të folurit e njerëzve por t’i kushtohemi të folurit të All-llahut xh.sh. Në këtë është tërë arsyeshmëria dhe tërë rehatia.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 22:11Shkruan: Ibn Hazmi

E drejta islame - BURIMI DHE ZHVILLIMI

KREU I

Klasifikimi juridik

Shumica e juristëve burimet e të drejtës islame rëndom i ndanë në dy lloje:

1. BURIMET KRYESORE, që përfshijnë:

a) Kur’anin, apo librin e Shenjtë të Islamit.
b) Sunnetin, apo traditat autentike të Muhammedit (alejhisselam).
c) Ixhma’in, apo pajtueshmërinë e mendimeve.
ç) Kijasin, apo gjykimin, në bazë të analogjisë juridike

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 22:09Shkruan: Dr. Seid Ramadan

Neoorientalizmi dhe fundamentalizmi islamik

Fundamentalizmi islamik shpesh u është shmangur komentuesve dhe përndjekësve të vet akademik. Ngritja e tij e pashpresuar si lëvizje aktive politike që gëzon përmbajtjen e gjerë popullore njërën palë e ka habitur kurse tjetrën e ka ngushulluar.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 22:07Shkruan: Y. M. Choueiri

E drejta e popujve islamë në lirinë e besimit dhe në vetëvendosje

Më lejoni që në fillim të them se unë flas si shkencëtar musliman i shkencave natyrore.[1] Si musliman më është e afërt liria e besimeve dhe praktikës religjioze, sepse toleranca është pjesë vitale e besimit tim islam. Si fizicient për mua është me rëndësi që liria religjioze në cilëndo shoqëri garanton po ashtu lirinë e diskutimit shkencor për të dhe tolerancën e mendimeve të kundërta, aq të rëndësishme për përparimin e shkencës.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 22:03Shkruan: Ahmed Abdu’s-selam

Ikballi si vetëdijësues dhe krijues i ringjalljes islame në shek. XX

Gjysmë shekulli[1] na ndanë nga ato ditë kur poeti dhe filozofi Muhammed Ikballi ekspozoi koncepcionin e tij të përtëritjes së filozofisë fetare të islamit si kërkesë për rin­gjalljen e sërishme të burimit të harruar të ve­të­di­jë­simit ma­dhështor dhe të zgjimit kreativ të tërë jetës në is­lam.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:59Shkruan: Hilmo Neimarlija

Sofi Sinan Pasha Dhe xhamia e tij në Prizren

Disa fjalë rreth këtij botimi

Që nga fillimi i gjysmës së dytë të shekullit XIX e deri në ditët e sotme, Sofi Sinan Pasha dhe xhamia e tij në Prizren kanë qenë dhe janë, në kontinuitet, në qendër të vëmendjes, si të shkencëtarëve të profileve të ndryshëm, ashtu edhe të gazetarëve dhe të politikës ditore. Ndonëse është shkruar, pothuaj, më tepër se për çdo personalitet, përkatësisht më tepër se për çdo xhami tjetër, edhe sot e kësaj dite ende nuk janë sqaruar shumë gjera. Përpjekjet e deritashme (thuajse rregullisht të shkruara me qëllime të caktuara fetaro-politike pansllaviste) më tepër u gjasojnë gojëdhënave që i dëgjojmë nga nënëloket tona si fëmijë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:57Shkruan: Dr. Hasan Kaleshi

ISLAMI DHE DEMOKRACIA

Në tërë botën është i shtrirë mendimi se qeverisja demokratike në Perëndim është regjimi më i mirë i mundshëm deri te i cili njerëzimi ka mund të arrijë. Në krahasimin e regjimeve – në qoftë se mendohet që për­kun­dër demokracisë qëndron monarkia e individëve, dinastia apo aristokracia e cila shumicën e popullit me të cilin qeveris e shpie në rrafsh të të marrëve, apo edhe teokracia në të cilat klerikët (priftërinjtë) konsiderohen të pa­ga­bu­e­shëm – demokracia, në zgjedhjen e shumicës së njerëzve, pa dyshim do të marrë vend parësor.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:55Shkruan: Dr. Ali Bulaç

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme