Ibn Arabiu dhe shkolla e tij

Personalitetet paraprake pjesërisht kanë qenë bashkëkohës të Ibn Arabiut: i kemi përmendur para tij për shkak të datës së vdekjes së tyre. Por tash dalim në bregun e detit pa kufij, arrijmë rrëzë bjeshkës majet e së cilës humbin në re; të gjitha këto metafora janë të përshtatshme sepse flasin për madhështinë dhe gjerësinë e veprës së Ibn Arabiut; për veprën e njërit prej teozofëve më të mëdhenj vizionarë të të gjitha kohëve. Është e rëndësishme që nga themeli ta ndryshojmë një shikim të gabueshëm mbi gjërat, të dhënë prej kush e di se çfarë paragjykimi të papranuar, i cili në paraqitjen e kësaj vepre ka parë fundin e epokës së artë të sufizmit.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 07:03Shkruan: Henry Corbin

PËRHAPJA E ISLAMIT NË MESIN E TË KRISHTERËVË TË SPANJËS

Krishterizmi në Spanjë para pushtimeve islame

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 06:57Shkruan: Thomas W. Arnold

PËRHAPJA E ISLAMIT NE AZINË PERËNDIMORE

Pushtimet arabe dhe përhapja e elementit arab pas vdekjes së Muhammedit alejhis-selamMuhammedi a.s. e patë përgatitur ushtrinë për Siri. Këtë ushtri pas vdekjes së tij e mori për në Siri Ebu Bekiri. Edhe këtë e bëri përkundër kundërshtimeve të disa muslimanëve: Përse dërgohet atje ushtria kur gjendja në Arabi është rebeluese? Qortimet e tyre Ebu Bekiri i preu me fjalët: “Nuk mund të heq dorë nga urdhëri që Pejgamberi bujar e dha. Medineja mund të shndërrohet në strehimore të bishave të egra, por ushtria është e detyruar ta kryej dëshirën e Muhammedit a.s.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 06:53Shkruan: Thomas W. Arnold

Njohje me fenë e misionit

Në ligjëratën që e ka mbajtur prof. Max Mülleri gjatë kohës së përshpritjeve në kishën e Westminsterit në vitin 1987 me rasti e arritjeve misionariste, është marrë për rregull që gjashtë religjionet e mëdha të ndahen në misionariste dhe jomistonariste. Në fetë jomisionariste bëjnë pjesë ajo: hebraike, brahmane dhe e Zoroastros, kurse në ato misionariste ajo: budiste, kristiane dhe islame. Në ligjëratën që e ka mbajtur prof. Max Mülleri gjatë kohës së përshpritjeve në kishën e Westminsterit në vitin 1987 me rasti e arritjeve misionariste, është marrë për rregull që gjashtë religjionet e mëdha të ndahen në misionariste dhe jomistonariste. Në fetë jomisionariste bëjnë pjesë ajo: hebraike, brahmane dhe e Zoroastros, kurse në ato misionariste ajo: budiste, kristiane dhe islame.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 06:49Shkruan: Thomas W. Arnold

Perceptimi i ligjit fetar Islam (Sheri‘atit) në epokën bashkëkohore muslimane

Në literaturën bashkëkohore islamologjike dhe muslimane ceket se një prej problemeve kryesore teorike të Islamit modern është i lidhur për domethënien e ligjit fetar Islam (sheri'atit).[1] Pyetja është, me fjalë tjera, se a do të definohet Islami edhe më tej si "besimi dhe e drejta” (akida wa shari'a), "religjioni dhe shteti” (din wa dawla) dhe a do të jetë edhe më tej jurisprudenca (fiqh) e jo teologjia islame (kalam) manifestimi më tipik i mësimit fetar.2)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 06:47Shkruan: Fikret Karçiq

MBI MIQTË, MIQËSINË DHE KËSHILLËN

Të ka ruajtur ai që të ka qortuar, kurse të ka lëshuar ai që të ka përçmuar. Qortimi për mikun (shokun) është sikur shkrirja e metalit në shufra: çka është e pastër mbetet, e çka nuk është, shpërndahet.
Kush nga miqtë tu fsheh prej teje fshetësinë e vet që të përket edhe ty më shumë të ka zhgënjyer se sa ai që e ka zbuluar ndonjë fshehtësi tëndën. Sepse ai që zbulon ndonjë fshehtësi tëndën, të ka zhgënjyer vetëm, ty kurse ai që fsheh prej teje fshetësinë e vet, të ka zhgënjyer dhe ende dyshon në ty.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 06:46Shkruan: Ibn Hazmi

MBI SHËRIMIN E SËMUNDJEVE TË VESEVE MORALE

Kush është sprovuar me vetëdashuri, le të mendojë për veset e veta. Nëse është i magjepsur me virtytet e veta, le të hulumtojë a ka vese. E nëse nuk zbulon në vete as një mangësi, ashtu që të mendojë se ai është pa të metë, le të dijë se fatkeqësia e tij është e pafund dhe se ai është njeriu më i mangët, me të metat më të mëdha dhe me inteligjencën më të dobët. E para nga kjo është që njeriu me arsye të dobët është injorantë.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 06:42Shkruan: Ibn Hazmi

MBI MORALIN DHE SJELLJEN E MORALSHME

Përpiqu që gjithnjë të karakterizohesh si korrekt, e ruaju të karakterizohesh si dinak, e që të tjerët të ngurrohen nga ti, që mundet vetëm të të dëmtojmë ose tërërisht të të shkallmojë. Mësoje veten në atë që e urren dhe më pak do të brengosë kur kjo të të godasë, kurse as vetë mësimi aspak nuk të ka dëmtuar. E kur kjo çka e dëshiron, në çka as nuk ke llogaritur, të të godasë, shumëfishtë do të rritet gëzimi yt.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 06:41Shkruan: Ibn Hazmi

Rruga për në Mekë -VI - ËNDËRRIMET

Nëse jeni shok dhe musafir i Emirit të famshëm arab, atëherë ajo do të thotë se ai do t’ju konsiderojë shok dhe musafir dhe ashtu do të sillen me ju të gjithë shërbëtorët e tij, raxhaxhilët e tij, pronarët e duqaneve në kryeqytetin e tij bile edhe beduinët e shkretinës nën sundimin e tij. Musafiri sapo të mund të përmend ndonjë dëshirë menjëherë i plotësohet, kurdo herë kur ka mundësi; nga ora në orë e mbulon mirësia e ngrohtë, jokureshtare e cila e pështjellë në tregun e qytetit jo më pak se sa në korridoret dhe hajatet e gjera të oborrit.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 06:38Shkruan: Muhammed Asad

Rruga për në Mekë - IV - ZËRAT

Kalërojmë, kurse Zejdi këndon. Dinat ranore tash janë më të ulëta dhe më të rralla. Aty-këtu rëra ua lëshon vendin brezave zhuror dhe bazaltit të brishtë, kurse para nesh, larg nga ana jugore, ngriten konturat gurore të zinxhirit kodrinor: kodra Xhebeli Shamar.
Vargjet e këngës së Zejdit depërtojnë me nebulozitet në përgjumësinë time, por pikërisht ashtu që fjalët më ikin, sikur fitojnë kuptim më të gjerë, më të thellë plotësisht të pavarur për kuptimin e tyre të jashtëm.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 17 Gusht 2009, 06:36Shkruan: Muhammed Asad

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme