Urtësia e Ebu Hanifes në bisedë me jobesimtarin

Nuk ka qenë e rrallë në shekujt e parë të Islamit që të vijë deri te diskutimet shkencore ndërmjet intelektualëve islamë dhe joislamë. Një diskutim të tillë me një rast i filloi sunduesi bizantin, pikërisht në kohën e Ebu Hanifes, duke e dërguar intelektualin e tij më të madh në qytetin e Kufes me tri pyetje.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 14 Mars 2011, 17:01

TAKLIDI: IMITIMI NË FE[1]

Revista Dituria Islame, Janar 2011


Përkufizimi


El-Gazaliu e ka përkufizuar taklid-in si "aprovim, miratim të mendimit të dikujt pa dëshmi.” Të tjerët e kanë përkufizuar si “veprim sipas mendimit të dikujt mendimi i të cilit vetvetiu nuk është dëshmi në fe.” Të tretët thonë se ky është “aprovimi i mendimit të dikujt pa njohjen e argumenteve në të cilën ka zënë fill.”

Vazhdo leximin!

E Martë, 11 Janar 2011, 13:37Shkruan: Dr. Abdulkerim Zejdan

IBRAHIMI – MIKË I ZOTIT [1]

Botuar ne revisten Edukata Islame, nr. 93/2010, fq. 117-133

Vazhdo leximin!

E Hënë, 6 Dhjetor 2010, 15:21Shkruan: Akademik Enes Kariq

DEKLARATA ISLAME - 5

KRISHTERIZMI DHE HEBRAIZMI

Duke e marrë parasysh hapësirën, në këtë tekst nuk është e mundur të shtrohet raporti i Islamit ndaj të gjitha doktrinave dhe sistemeve më të rëndësishme jashtë sferës së Islamit. Megiithatë, është e domosdoshme të shtrobet ky raport ndai dy religjioneve më të rëndësishme: krishterizmit dhe hebraizmit dhe ndaj dy sistemeve sunduese botërore shoqërore: kapitalizmit dhe socializmit.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 2 Shtator 2010, 17:30Shkruan: Alija Izetbegoviq

DEKLARATA ISLAME - 4

PROBLEMET E RREGULLIMIT ISLAM SOT

RILINDJA ISLAME- REVOLUCION FETAR APO POLITIK?

Rregullimi islam është unitet i fesë dhe sistemit shoqëroro-politik. A mos rruga deri tek ai shpie nëpërmjet rimëkëmbjes fetare apo revolucionit politik?

Vazhdo leximin!

E Enjte, 2 Shtator 2010, 17:14Shkruan: Alija Izetbegoviq

DEKLARATA ISLAME - 3

II. RREGULLIMI ISLAM

FEJA DHE LIGJI

Rregullimi (rendi) islam - ç'do të thotë kjo fjalë e përkthyer në gjuhën me të cilën mendon, fletë dhe ndien gjenerata jonë?

Vazhdo leximin!

E Enjte, 2 Shtator 2010, 17:12Shkruan: Alija Izetbegoviq

DEKLARATA ISLAME - 2

PRAPAMBETURIA E POPUJVE MUSLIMANË

KONSERVATORËT DHE MODERNISTËT

Ideja e rimëkëmbjes islame, me botëkuptimin e saj mbi aftësitë e Islamit që jo vetëm ta edukojë njeriun por edhe ta rregullojë botën, do të ketë giithnjë armiqë në dy grupe njerëzish: konservatorët dëshirojnë modelet e vjetra, modernistët dëshirojnë modelet e huaja. Të parët Islamin e tërheqin në të kaluarën, të dytët ia përgatisin ardhmërinë e huaj.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 2 Shtator 2010, 17:11Shkruan: Alija Izetbegoviq

DEKLARATA ISLAME - 1

Në emër të All-llahut, të Gjithmëshirmit, Mëshirplotit!

Dekleratën të cilën sot po ia dorëzojmë opinionit nuk është kurrfarë lektyre, e cila të huajve ose atyre të cilët dyshojnë duhet dëshmuar superioritetin e Islamit ndaj këtij apo atij sistemi, kësaj apo asaj grupe të ideve.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 2 Shtator 2010, 17:09Shkruan: Alija Izetbegoviq

AGJËRIMI - EDUKATË DHE VETËNGADHËNJIM - 3

PËRKUJTIMET

Vazhdo leximin!

E Premte, 6 Gusht 2010, 07:51Shkruan: Dr. MUHAMMED ABDULLAH DRAZ

AGJËRIMI - EDUKATË DHE VETËNGADHËNJIM - 2

EDUKIMI DHE MPOSHTJA E VETVETES

Vazhdo leximin!

E Premte, 6 Gusht 2010, 07:49Shkruan: Dr. MUHAMMED ABDULLAH DRAZ

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme