Mendimi filozofik i Ibn Haldunit

Ibn Halduni nuk ka shkruar vepër të madhe nga fushat e pranuara në traditën filozofike islame, as ndonjë tjetër për të cilën vetë ka konsideruar se i përket fushës së hulumtimeve filozofike - logjikës, matematikës, fizikës dhe metafizikës - politikës, etikës dhe ekonomisë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:26Shkruan: Muhsin Mahdi

Koncepcioni i Zotit dhe domethënia e namazit

Kemi parë se mendimi që mbështetet në përvojën fe­tare krejtësisht e kënaq testin intelektual. Sferat më të rën­dësishme të përvojës, të hulumtuara nga aspekti i sin­tezës, zbulojnë, si themel kryesor të çdo përvoje, vull­netin kreativ të orientuar racionalisht, të cilin me të drej­të e kemi përshkruar si ego. Që ta theksojë in­di­vi­dua­litetin e Unit Përfundimtar, Kur’ani e emërton me All-llah, kurse, përveç kësaj, e përkufizon Atë si vijon:

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:23Shkruan: Muhammed Ikball

TRE THEMELET DHE ARGUMENTET E TYRE

Jeta dhe shkollimi i Muhammed b. Abdulvehhabit tc "Jeta dhe shkollimi i
Muhammed b. Abdulvehhabit "

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:20Shkruan: MUHAMMED IBN ABDULVEHHAB

MBI VARRIN E MUHAMMEDIT a.s.

Po qëndroj para varrit Tënd. E di, ke qenë njeri dhe ke vdekur. Unë nuk po të lutem, as nuk po të adhuroj. Ti më ke mësuar ashtu. Ashtu për ty thotë edhe Kur'ani, të cilin ua ke komunikuar njerëzve.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:17Shkruan: Haxhi Husein Gjozo

HUTBEJA E REIS'UL-ULEMASË SË BOSNJËS DHE HERCEGOVINËS, PROF. DR. MUSTAFA CERIQ

Vëllezër dhe motra të nderuara,Pasi e vrau vëllain e vet të pafajshëm Habilin, Kabili iishte i magjepsur aq shumë sa që harroi ta varrosë vëllain. Vetëm pasi iu dërgua një korb që t’i tregojë si ta gropojë trupin e vdekur të vëllait të tij, Kabili e kuptoi peshën e krimit që e kishte bërë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:14Shkruan: Mustafa Ceriq

Fenë duhet ndier

Abatesha e dikurshme kristiane, autorja e shumë librave mbi religjionet boterore, duke e inkuadruar edhe islamin, anglezja Karen Armstrong, në Londër ka biseduar me Umejm Abdul-latif mbi pikëpamjet perëndimore për islamin, disponimin pas 11 Shtatorit dhe shpresat e veta në raportet më të mira ndërmjet islamit dhe Perëndimit.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:10Shkruan: Karen Armstrong

Fytyra e fëlliqur e Perëndimit

“As jehuditë, e as krishterët kurrë nuk do të jenë të kënaqur me ty deri sa ta pasosh fenë e tyre. Thuaju: “Udhëzimi i All-llahut është udhëzim i drejtë. E nëse pasi që të ka ardhur ty e vërteta shkon pas mendimeve të tyre, nuk ka kush të të ndihmojë e as të mbrojë nga All-llahu”. 2:120.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:09Shkruan: Muhammed Kutb

Amerikanët reformojnë islamin

Nuk ka dyshim se islami në gjendje tejet të ndezur, thellë është futur në konfliktin e brendshëm dhe të jashtëm lidhur me vlerat, identitetin dhe vendin e vet në botë. Versionet e konfrontuara garojnë për dominim shpirtëror dhe politik. Ky konflikt ka pasoja serioze dhe implikime ekonomike, shoqërore, politike dhe të sigurisë për pjesën tjetër të botës. Në pajtim me këtë, Perëndimi gjithnjë e më shumë përpiqet të pranojë, të kuptojë dhe të ndikojë në rezultatin e kësaj lufte.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:08Shkruan: Cheryl Benard

B r u n e j e t

Hyrje

Shteti Brunej “Shtëpia e paqës” (Negara Brunei Daru’s-selam) është sulltanat i vendosur në bregun veriperënduimor i ujdhesës Borneo. Në vitin 1987 Brunejet kishin 241.000 banorë të cilët, me shumicë, janë të koncentruar në kryeqendrën Bandar Seri Begawan dhe në disa qytete tjera. Sipas prejardhjes etnike shumicën e popullësisë e përbëjnë Malajët (66.6%), pastaj vijnë Kinezët (20%), vendasit (8.3%) dhe në fund pjesëtarët e grupeve tjera (7.1%). Prejardhja etnike kryesisht përcakton dhe përkatësinë fetare. Munslimanët përbëjnë 63.4% të popullësisë, budistët 14%, kristianët 9.7% kurse pjesëtarët e religjioneve tjera 12.9%.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:06Shkruan: Prof. dr. Fikret Karçiq

Implikimet e procesit global të sekularizmit

Duhet të jemi të vetëdijshëm për faktin se sekularizmi nuk është i kufizuar vetëm mbi botën e Perëndimit dhe së këndejmi duhet të dimë se përvoja e atij vendi dhe raporti kundrejt kësaj shfaqjeje në të vërtetë janë më këshillues për muslimanët. Islami në këtë rast nuk i ngjason kristianizmit, sepse sekularizmi, i cili, gjithashtu, në mënyrë të caktuar, sot është i pranishëm edhe në botën islame, nuk ka ndikuar dhe nuk do të ndikojë qenësisht në besimin tonë ashtu si ndikon ai në njeriun e Perëndimit.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 21:02Shkruan: Seyd Muhammed al-Naquib Al-Attas

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme