Racionalizmi dhe spiritualiteti, domosdoshmëri parësore

Karakteristika e parë që posedon një fe racionale është që pjesëtari i saj, i cili është dhe racional, nga feja të kërkojë një ‘filozofi jete’ univerzale dhe gjithëpërshirëse, e cila në vete do të ngërthente çdo aspeket dhe dimension të jetës.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 31 Maj 2015, 07:11Shkruan: Prof. dr. Mustafa Melikijan

Hyrja e osmanëve në trojet arbërore dhe kthimi në Islam

Ndryshimi i strukturës konfesionale (besimeve) te shqiptarët qoftë të veriut dhe ato të jugut, pra, qysh nga Tregu i Ri që është pika më veriore e deri në Artë e në të gjithë Çamërinë ishte relativisht i ngadalshëm dhe mbetet një habi për të gjithë studiuesit për ndryshimet e mëdha që solli nga ana demografike për ndjekësit çdo feje.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 25 Maj 2015, 18:46Shkruan: Roald Hysa

Veprimtari të sotme katolikocentrike

Përderisa Unioni Europian vazhdon përvetësimin e Ballkanit, Kisha Romano-Katolike do të punoj t’I jap rajoneve i Kosova identitetin e tyre Europian – Romano-Katolicizmin.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 25 Maj 2015, 05:11Shkruan: Abdi BALETA

Përfitimet shpirtërore dhe shoqërore të agjërimit (të Ramazanit) Islam

"O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm (besimtarët e devotshëm të monoteizmit islam që i frikësohen Allahut shumë - heqin dorë nga të gjitha llojet e mëkateve dhe veprave të këqija të cilat Ai ka ndaluar dhe i kryejnë të gjitha llojet e veprave të mira të cilat Ai i ka urdhëruar". (El-Bekare, 183-184)

Vazhdo leximin!

E Martë, 19 Maj 2015, 04:51Shkruan: AZMIR JUSUFI

Taksat dhe Ibn Halduni

Idetë ekonomike dhe qeveritare të parashikuara në Mukaddimen e tij janë udhëzime të përjetshme që duhet të ketë në mënyrë të qartë një rol në botën moderne.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 16 Maj 2015, 10:38

Mrekullia e Israsë dhe Miraxhit në këndvështrimin historik dhe shkencor

Sa më shumë që ta studiojmë jetën e të Dërguarit a.s aq më tepër do ta duam, do ta nderojmë dhe do ta pasojmë. Sepse jeta e tij nuk është dhe nuk i ngjan jetës së asnjë krijese tjetër. Atë Allahu i Madhëruar e bërë “siraxhen munira – dritë ndriçuese” dhe mëshirë për mbarë botët.

Vazhdo leximin!

E Premte, 15 Maj 2015, 18:57Shkruan: Lavdrim Hamja

MUAJI I RAMAZANIT – RREGULLAT DHE DISPOZITAT E AGJËRIMIT

Agjërimi: “Është vepër me të cilën adhurohet Allahu i Plotfuqishëm ashtu që lihet çdo gjë që mund të prish agjërimin, që nga paraqitja e agimit e deri te perëndimi i diellit”.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 14 Maj 2015, 17:25Shkruan: Azmir Jusufi

IHSANI, PËRMASA KULMORE E FESË

Sistemi metafizik i Islamit mundëson një kënaqësi, e cila formulohet në organizimin e brendshëm shpirtëror dhe e cila përfaqësohet nëpërmjet një paraqitjeje logjikisht të rrumbullakësuar.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 10 Maj 2015, 11:18Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

Hasan ibn Thabit, Poeti i parë i Islamit dhe zëdhënësi i profetit Muhamed a.s. në Medine

Hasan ibn Thabiti ishte një nga poetët e mëdhenj arabë të kohës së vet, gjithashtu edhe një nga sahabet apo shokët e Profetit Muhamed, paqja e Allahut qoftë mbi të.

Vazhdo leximin!

E Premte, 8 Maj 2015, 10:15Shkruan: Roald Hysa

Perjetësimi i Nezim Beratit mes divanit të tij shqip

“Vetëm librat e mirë kanë forcën e madhe për t’i bërë të përjetshëm njerëzit”.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 6 Maj 2015, 13:48Shkruan: Dr. Rahim Ombashi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme