Súretu Já-Sin

KREU "Ja-Sin": përmbajtja dhe vlerat

Súretu Já-Sin, Mekë, 83 ajete

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Qërshor 2015, 06:48Shkruan: Perktheu:Salih Ferhat Hoxha

Sheriati dhe Sufizmi: përkufizimi dhe marrëdhënia midis tyre

Sheriati dhe sufizmi janë dy kategori ose disiplina kryesore në Islam. Si çdo gjë mirëfilltazi islame ato përligjen në burimet shkrimore të fesë, në Kuran dhe Sunet. Shembulli më i përmendur si legjitimues për njëherazi sheriatin dhe sufizmin është hadithi i mirënjohur në të cilin engjëlli Xhebrail i paraqitet profetit Muhamed a.s në formë njerëzore dhe e pyet rreth Islamit, Imanit dhe Ihsanit. Profeti a.s i shpjegon këto tre dimensione të fesë duke e limituar dimensionin e parë në pesë shtyllat e Islamit, të dytin në gjashtë shtyllat e besimit dhe të tretin në të adhuruarin e Allahut “sikur të jesh duke e parë Atë, e nëse jo, të ndjesh se Ai është duke të vëzhguar ty” (Sahihu i Muslimit, 1:37, hadithi nr. 8)

Vazhdo leximin!

E Enjte, 4 Qërshor 2015, 19:03Shkruan: Rezart Beka

Racionalizmi dhe spiritualiteti, domosdoshmëri parësore

Karakteristika e parë që posedon një fe racionale është që pjesëtari i saj, i cili është dhe racional, nga feja të kërkojë një ‘filozofi jete’ univerzale dhe gjithëpërshirëse, e cila në vete do të ngërthente çdo aspeket dhe dimension të jetës.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 31 Maj 2015, 07:11Shkruan: Prof. dr. Mustafa Melikijan

Hyrja e osmanëve në trojet arbërore dhe kthimi në Islam

Ndryshimi i strukturës konfesionale (besimeve) te shqiptarët qoftë të veriut dhe ato të jugut, pra, qysh nga Tregu i Ri që është pika më veriore e deri në Artë e në të gjithë Çamërinë ishte relativisht i ngadalshëm dhe mbetet një habi për të gjithë studiuesit për ndryshimet e mëdha që solli nga ana demografike për ndjekësit çdo feje.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 25 Maj 2015, 18:46Shkruan: Roald Hysa

Veprimtari të sotme katolikocentrike

Përderisa Unioni Europian vazhdon përvetësimin e Ballkanit, Kisha Romano-Katolike do të punoj t’I jap rajoneve i Kosova identitetin e tyre Europian – Romano-Katolicizmin.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 25 Maj 2015, 05:11Shkruan: Abdi BALETA

Përfitimet shpirtërore dhe shoqërore të agjërimit (të Ramazanit) Islam

"O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm (besimtarët e devotshëm të monoteizmit islam që i frikësohen Allahut shumë - heqin dorë nga të gjitha llojet e mëkateve dhe veprave të këqija të cilat Ai ka ndaluar dhe i kryejnë të gjitha llojet e veprave të mira të cilat Ai i ka urdhëruar". (El-Bekare, 183-184)

Vazhdo leximin!

E Martë, 19 Maj 2015, 04:51Shkruan: AZMIR JUSUFI

Taksat dhe Ibn Halduni

Idetë ekonomike dhe qeveritare të parashikuara në Mukaddimen e tij janë udhëzime të përjetshme që duhet të ketë në mënyrë të qartë një rol në botën moderne.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 16 Maj 2015, 10:38

Mrekullia e Israsë dhe Miraxhit në këndvështrimin historik dhe shkencor

Sa më shumë që ta studiojmë jetën e të Dërguarit a.s aq më tepër do ta duam, do ta nderojmë dhe do ta pasojmë. Sepse jeta e tij nuk është dhe nuk i ngjan jetës së asnjë krijese tjetër. Atë Allahu i Madhëruar e bërë “siraxhen munira – dritë ndriçuese” dhe mëshirë për mbarë botët.

Vazhdo leximin!

E Premte, 15 Maj 2015, 18:57Shkruan: Lavdrim Hamja

MUAJI I RAMAZANIT – RREGULLAT DHE DISPOZITAT E AGJËRIMIT

Agjërimi: “Është vepër me të cilën adhurohet Allahu i Plotfuqishëm ashtu që lihet çdo gjë që mund të prish agjërimin, që nga paraqitja e agimit e deri te perëndimi i diellit”.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 14 Maj 2015, 17:25Shkruan: Azmir Jusufi

IHSANI, PËRMASA KULMORE E FESË

Sistemi metafizik i Islamit mundëson një kënaqësi, e cila formulohet në organizimin e brendshëm shpirtëror dhe e cila përfaqësohet nëpërmjet një paraqitjeje logjikisht të rrumbullakësuar.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 10 Maj 2015, 11:18Shkruan: Dr. Selver Xhemaili

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme