Psikiatria në historinë islame

Dihet që civilizimi islam, në aspektin shkencor ka përfituar shumë nga civilizimi grek, por ajo që duhet theksuar është se feja në civilizimin grek nuk ka shërbyer si baza e shkencave, referencë dhe fanar ndriçues i dijes siç ishte në civilizimin islam.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 21 Shtator 2015, 18:30Shkruan: Prof. Dr. Tarik Habib*

Vlerat e ditëve të parë të muajit Dhul - Hixhe

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve, Sunduesit të Ditës së Gjykimit, në nimete dhe mirësi të cilat na jep. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, familjen e tij fisnike, shokët dhe të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 16 Shtator 2015, 19:34Shkruan: Azmir Jusufi

Bibliotekat: thesaret e pashfrytëzuara siç duhet të Stambollit

Godinat e bibliotekave, të menduara për t’u bërë vend dokumenteve dhe punëve të shkruara, janë një prej shpikjeve më të hershme përqark.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 14 Shtator 2015, 18:51Shkruan: Sena Alkan

Shqiptarët mes Islamit introvert dhe ekstravert

Është përgjegjësi e të gjithë shqiptarëve që ta pengojmë ekstremizimin dhe radikalizimin e jetës tonë fetare dhe kulturore dhe në veçanti nuk duhet të lejohet që të tjerët – shekullaristët ekstremë – të shesin dije fetare dhe të japin skica të fetarit dhe fetarizmës ideale dhe të Islamit të butë ose të Islamit të mirëfilltë shqiptar.

Vazhdo leximin!

E Premte, 11 Shtator 2015, 14:53Shkruan: Shkruan: Ali PAJAZITI, Shkup

Ekstremizmi mes së vërtetës dhe ngatërresës

Shtrohet pyetja se ku është Bashkësia Fetare Islame në gjithë këtë?!? Për vetveten e kam përgjigjen, që është më shumë si pyetje: pse a ka institucion të tillë këtu? Institucioni në fjalë natyrisht se e ka pasur dhe e ka rëndësinë dhe peshën e vet. Mu për këtë arsye ai është shndërruar në një qendër, që për fat të keq ka lejuar të nënçmohet nga shërbimet sekrete të ndryshme, e të mos flas për shërbimin e sotëm të këtij, siç e quan B. Koneski, “vendi të mjerë”.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Shtator 2015, 17:10Shkruan: Shkruan: Ismail BARDHI, Shkup

Kriza greke fundos Greqinë

Dukuritë që rrënuan Greqinë janë rrënjosur edhe në Shqipëri, madje nën ndikimin e Greqisë.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Shtator 2015, 17:08Shkruan: Shkruan: Abdi BALETA, Tiranë

Ekstremizmi islam te shqiptarët

Edhe pse një pjesë e konsiderueshme e popullatës islame jeton në regjione dhe vise me pasuri të mëdha të “arit të zi”, niveli i varfërisë relative është tejet i lartë dhe njëkohësisht me pabarazi ekstreme në shpërndarje të ardhurave dhe pasurisë. Indeksi i shpërndarjes së pabarabartë të ardhurave kombëtare është mesatarisht më i lartë krahasuar me shumë vende tjera, por aq më keq, pas “Pranverës Arabe” dhe trazirave e luftërave qytetare gjithandej, ky trend është edhe më keqësues.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Shtator 2015, 17:04Shkruan: Shkruan: Abdylmenaf BEXHETI, Tetovë

Profili psikologjik i Pejgamberit Muhammed a.s.

Pejgamberi Muhammed a.s. ka qenë dhe mbeti personalitet më i studiuar dhe, me gjithë këtë, jo i njohur gjithanësisht nga antropologët, historianët, juristët, enciklopedistët, studiuesit e fesë islame etj.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 3 Shtator 2015, 16:53Shkruan: Dr. Pajazit Nushi

Tjetri në sytë e europianëve: nga ‘Konkuista e Amerikës’

Unë besoj te nevoja «për ta kërkuar të vërtetën»

Vazhdo leximin!

E Enjte, 13 Gusht 2015, 20:54Shkruan: Tzvetan Todorov

Realizmi socialist si prodhues i përfytyrimeve esktreme antifetare në letërsinë shqipe

kjo pjesë e letërsisë së realizmit so­cia­list, nuk mund të shërbejë si informatë për sho­qërinë, e aq më pak për të gjetur kuptime që e pasu­rojnë njohjen për njeriun dhe për botën.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 1 Gusht 2015, 07:02Shkruan: Nga Dr. Milazim Krasniqi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme