Kriza greke fundos Greqinë

Dukuritë që rrënuan Greqinë janë rrënjosur edhe në Shqipëri, madje nën ndikimin e Greqisë.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Shtator 2015, 17:08Shkruan: Shkruan: Abdi BALETA, Tiranë

Ekstremizmi islam te shqiptarët

Edhe pse një pjesë e konsiderueshme e popullatës islame jeton në regjione dhe vise me pasuri të mëdha të “arit të zi”, niveli i varfërisë relative është tejet i lartë dhe njëkohësisht me pabarazi ekstreme në shpërndarje të ardhurave dhe pasurisë. Indeksi i shpërndarjes së pabarabartë të ardhurave kombëtare është mesatarisht më i lartë krahasuar me shumë vende tjera, por aq më keq, pas “Pranverës Arabe” dhe trazirave e luftërave qytetare gjithandej, ky trend është edhe më keqësues.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Shtator 2015, 17:04Shkruan: Shkruan: Abdylmenaf BEXHETI, Tetovë

Profili psikologjik i Pejgamberit Muhammed a.s.

Pejgamberi Muhammed a.s. ka qenë dhe mbeti personalitet më i studiuar dhe, me gjithë këtë, jo i njohur gjithanësisht nga antropologët, historianët, juristët, enciklopedistët, studiuesit e fesë islame etj.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 3 Shtator 2015, 16:53Shkruan: Dr. Pajazit Nushi

Tjetri në sytë e europianëve: nga ‘Konkuista e Amerikës’

Unë besoj te nevoja «për ta kërkuar të vërtetën»

Vazhdo leximin!

E Enjte, 13 Gusht 2015, 20:54Shkruan: Tzvetan Todorov

Realizmi socialist si prodhues i përfytyrimeve esktreme antifetare në letërsinë shqipe

kjo pjesë e letërsisë së realizmit so­cia­list, nuk mund të shërbejë si informatë për sho­qërinë, e aq më pak për të gjetur kuptime që e pasu­rojnë njohjen për njeriun dhe për botën.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 1 Gusht 2015, 07:02Shkruan: Nga Dr. Milazim Krasniqi

Nga Imam Aliu te Salahedin Ejjubiu, nga Emir Abdul-Kaderi te Hasan Riza Pasha… II

(Pjesa e II-të) rnrn“Vërtet, tek i Dërguari i Zotit keni shembull të shkëlqyer” (33:21)

Vazhdo leximin!

E Enjte, 30 Korrik 2015, 17:18Shkruan: Fatos Kopliku, M.S., Washington DC, SHBA

Perandoria Osmane dhe Shqiptarët

(Botuar ne Koha Ditore me 11-12 korrik 2015)

Vazhdo leximin!

E Martë, 21 Korrik 2015, 15:27Shkruan: Hasan Kaleshi

Psiko-religjioziteti i muajit të agjërimit

Agjërimi ka ndikim të drejtpërdrejtë në psikën e personit që agjëron.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 9 Korrik 2015, 17:14Shkruan: Shkruan: Prof. dr. Musa Musai

Nata e Kadrit

“O ti i mbuluar!. Ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen. Dhe madhëroje Zotin tënd!

Vazhdo leximin!

E Hënë, 6 Korrik 2015, 16:32Shkruan: Ramadan Aliti

Vegime bukurie të frymëzuara nga Ramazani

Ramazani është pasqyrim i pandërprerë i arenës parazanafillore të babait të njerëzimit Ademit a.s. në xhennet. Babai, Ademi, dhe nëna jonë, Havva, ishin sprovuar me ndalesën nga ngrënia e një frute të caktuar. Ne e përjetojmë sprovën e njëjtë gjatë Ramazanit.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 6 Korrik 2015, 16:28Shkruan: Shkruan: Metin IZETI, Tetovë

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme