Zëdhënës të paqes apo të terrorit?

“Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë; nuk erdha të sjell paqen, por shpatën”.
(Ungjilli, Dhiata e Re, Mateu, 10:34)

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 6 Janar 2016, 16:56Shkruan: Behxhet Jashari

Kur të zhduket dituria - do të shfaqen ngatërresa

Nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë!(ez-Zumer, 9)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 21 Dhjetor 2015, 21:27

Salahudin El-Ejubi: Ngadhënjimtar dhe shpirtmadh

“Dhe luftoni në rrugën e Allahut kundër atyre që ju sulmojnë e mos e teproni se Allahu nuk i do ata që e teprojnë (e fillojnë luftën).” (Kur’an , 2:190)

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 14 Tetor 2015, 13:49Shkruan: Artan AJREDINI

Një vjedhje në Dubrovnik dhe dalja në skenë e gjuhës dhe kulturës shqiptare (viti 1996)

Në periudhën 1285-1332, siç e pamë, gjuha shqipe për herë të parë u bë një dukuri për shkrimtarët e huaj që kishin kontakt me pjesën jugperëndimore të Gadishullit Ballkanik.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 10 Tetor 2015, 21:33Shkruan: Robert ELSIE

Psikiatria në historinë islame

Dihet që civilizimi islam, në aspektin shkencor ka përfituar shumë nga civilizimi grek, por ajo që duhet theksuar është se feja në civilizimin grek nuk ka shërbyer si baza e shkencave, referencë dhe fanar ndriçues i dijes siç ishte në civilizimin islam.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 21 Shtator 2015, 18:30Shkruan: Prof. Dr. Tarik Habib*

Vlerat e ditëve të parë të muajit Dhul - Hixhe

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve, Sunduesit të Ditës së Gjykimit, në nimete dhe mirësi të cilat na jep. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, familjen e tij fisnike, shokët dhe të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 16 Shtator 2015, 19:34Shkruan: Azmir Jusufi

Bibliotekat: thesaret e pashfrytëzuara siç duhet të Stambollit

Godinat e bibliotekave, të menduara për t’u bërë vend dokumenteve dhe punëve të shkruara, janë një prej shpikjeve më të hershme përqark.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 14 Shtator 2015, 18:51Shkruan: Sena Alkan

Shqiptarët mes Islamit introvert dhe ekstravert

Është përgjegjësi e të gjithë shqiptarëve që ta pengojmë ekstremizimin dhe radikalizimin e jetës tonë fetare dhe kulturore dhe në veçanti nuk duhet të lejohet që të tjerët – shekullaristët ekstremë – të shesin dije fetare dhe të japin skica të fetarit dhe fetarizmës ideale dhe të Islamit të butë ose të Islamit të mirëfilltë shqiptar.

Vazhdo leximin!

E Premte, 11 Shtator 2015, 14:53Shkruan: Shkruan: Ali PAJAZITI, Shkup

Ekstremizmi mes së vërtetës dhe ngatërresës

Shtrohet pyetja se ku është Bashkësia Fetare Islame në gjithë këtë?!? Për vetveten e kam përgjigjen, që është më shumë si pyetje: pse a ka institucion të tillë këtu? Institucioni në fjalë natyrisht se e ka pasur dhe e ka rëndësinë dhe peshën e vet. Mu për këtë arsye ai është shndërruar në një qendër, që për fat të keq ka lejuar të nënçmohet nga shërbimet sekrete të ndryshme, e të mos flas për shërbimin e sotëm të këtij, siç e quan B. Koneski, “vendi të mjerë”.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Shtator 2015, 17:10Shkruan: Shkruan: Ismail BARDHI, Shkup

Kriza greke fundos Greqinë

Dukuritë që rrënuan Greqinë janë rrënjosur edhe në Shqipëri, madje nën ndikimin e Greqisë.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Shtator 2015, 17:08Shkruan: Shkruan: Abdi BALETA, Tiranë

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme