Biografia e Kadi Ebu Bekr ibn el-‘Arabi dhe Përgënjeshtrimi i Ibn ‘Abd el-Berrit dhe argumenteve të tij

rn

1. Hyrje

rn
rn

E Enjte, 10 Mars 2016, 18:32

Kontributet shkencore-kulturore të orientalistëve

Përkthimi i veprës Leksikoni i Orinetalistëve i Abdurrahman Bedevi në gjuhën shqipe përmbushë një boshllëk të madh në fushën e studimeve orientale ...

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 5 Mars 2016, 05:35Shkruan: Abdulla Rexhepi

Disa tema dhe dilema rreth përkthimit të Kur’anit në gjuhën shqipe

Me përkthimin e Kur’anit gjuhës shqipe iu sigurua statusi i gjuhës me të cilën është arritur përndritja e Shpalljes Hyjnore, kurse popullit tonë i është dhuruar thesari më i shtrenjtë i njerëzimit që është fanar ndriçues për të gjithë popujt e botës, pa dallim ngjyre, race e bindjesh fetare.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Mars 2016, 17:47Shkruan: Elez Ismaili

Pozita e Imam Ebu Jusufit, Muhammedit dhe Zuferit r.h. në medhhebin hanefi

Imam Ebu Jusufi, Muhammed Ibën Hasani dhe Zufer Ibën Hudhejli kanë pasur mospajtime me Imam Ebu Hanifen ...

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Mars 2016, 17:43Shkruan: Imam Muhammed Zahid Keutheri

PARAQITJA E ISLAMIT NË TEKSTET E HISTORISË

Terrorizmi nuk mund të fitohet në fushën e betejës, pa u fituar më parë luftën në mendjet e njerëzve.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 17 Janar 2016, 06:47Shkruan: Enis Sulstarova

FARAONIZMI I KOHËVE TONA

“Me të vërtetë, faraoni ka ngritur kryet lart në tokë, e popullin e saj e ka grupëzuar dhe një grup prej tyre u shtyp, ashtu që djemt e tyre ua mbyt, e gratë e tyre ua lë të jetojnë. Vërtet ai ishte prej më shkatërrimtarëve. E Ne duam t’i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t’i bëjmë udhëheqës dhe t’i bëjmë trashëgues”. [Kur’ani, 28, 4-5]

Vazhdo leximin!

E Enjte, 7 Janar 2016, 21:07Shkruan: Ismail Bardhi

Zëdhënës të paqes apo të terrorit?

“Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë; nuk erdha të sjell paqen, por shpatën”.
(Ungjilli, Dhiata e Re, Mateu, 10:34)

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 6 Janar 2016, 16:56Shkruan: Behxhet Jashari

Kur të zhduket dituria - do të shfaqen ngatërresa

Nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë!(ez-Zumer, 9)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 21 Dhjetor 2015, 21:27

Salahudin El-Ejubi: Ngadhënjimtar dhe shpirtmadh

“Dhe luftoni në rrugën e Allahut kundër atyre që ju sulmojnë e mos e teproni se Allahu nuk i do ata që e teprojnë (e fillojnë luftën).” (Kur’an , 2:190)

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 14 Tetor 2015, 13:49Shkruan: Artan AJREDINI

Një vjedhje në Dubrovnik dhe dalja në skenë e gjuhës dhe kulturës shqiptare (viti 1996)

Në periudhën 1285-1332, siç e pamë, gjuha shqipe për herë të parë u bë një dukuri për shkrimtarët e huaj që kishin kontakt me pjesën jugperëndimore të Gadishullit Ballkanik.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 10 Tetor 2015, 21:33Shkruan: Robert ELSIE

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme