Bibliotekat: thesaret e pashfrytëzuara siç duhet të Stambollit

Godinat e bibliotekave, të menduara për t’u bërë vend dokumenteve dhe punëve të shkruara, janë një prej shpikjeve më të hershme përqark.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 14 Shtator 2015, 18:51Shkruan: Sena Alkan

Shqiptarët mes Islamit introvert dhe ekstravert

Është përgjegjësi e të gjithë shqiptarëve që ta pengojmë ekstremizimin dhe radikalizimin e jetës tonë fetare dhe kulturore dhe në veçanti nuk duhet të lejohet që të tjerët – shekullaristët ekstremë – të shesin dije fetare dhe të japin skica të fetarit dhe fetarizmës ideale dhe të Islamit të butë ose të Islamit të mirëfilltë shqiptar.

Vazhdo leximin!

E Premte, 11 Shtator 2015, 14:53Shkruan: Shkruan: Ali PAJAZITI, Shkup

Ekstremizmi mes së vërtetës dhe ngatërresës

Shtrohet pyetja se ku është Bashkësia Fetare Islame në gjithë këtë?!? Për vetveten e kam përgjigjen, që është më shumë si pyetje: pse a ka institucion të tillë këtu? Institucioni në fjalë natyrisht se e ka pasur dhe e ka rëndësinë dhe peshën e vet. Mu për këtë arsye ai është shndërruar në një qendër, që për fat të keq ka lejuar të nënçmohet nga shërbimet sekrete të ndryshme, e të mos flas për shërbimin e sotëm të këtij, siç e quan B. Koneski, “vendi të mjerë”.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Shtator 2015, 17:10Shkruan: Shkruan: Ismail BARDHI, Shkup

Kriza greke fundos Greqinë

Dukuritë që rrënuan Greqinë janë rrënjosur edhe në Shqipëri, madje nën ndikimin e Greqisë.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Shtator 2015, 17:08Shkruan: Shkruan: Abdi BALETA, Tiranë

Ekstremizmi islam te shqiptarët

Edhe pse një pjesë e konsiderueshme e popullatës islame jeton në regjione dhe vise me pasuri të mëdha të “arit të zi”, niveli i varfërisë relative është tejet i lartë dhe njëkohësisht me pabarazi ekstreme në shpërndarje të ardhurave dhe pasurisë. Indeksi i shpërndarjes së pabarabartë të ardhurave kombëtare është mesatarisht më i lartë krahasuar me shumë vende tjera, por aq më keq, pas “Pranverës Arabe” dhe trazirave e luftërave qytetare gjithandej, ky trend është edhe më keqësues.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Shtator 2015, 17:04Shkruan: Shkruan: Abdylmenaf BEXHETI, Tetovë

Profili psikologjik i Pejgamberit Muhammed a.s.

Pejgamberi Muhammed a.s. ka qenë dhe mbeti personalitet më i studiuar dhe, me gjithë këtë, jo i njohur gjithanësisht nga antropologët, historianët, juristët, enciklopedistët, studiuesit e fesë islame etj.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 3 Shtator 2015, 16:53Shkruan: Dr. Pajazit Nushi

Tjetri në sytë e europianëve: nga ‘Konkuista e Amerikës’

Unë besoj te nevoja «për ta kërkuar të vërtetën»

Vazhdo leximin!

E Enjte, 13 Gusht 2015, 20:54Shkruan: Tzvetan Todorov

Realizmi socialist si prodhues i përfytyrimeve esktreme antifetare në letërsinë shqipe

kjo pjesë e letërsisë së realizmit so­cia­list, nuk mund të shërbejë si informatë për sho­qërinë, e aq më pak për të gjetur kuptime që e pasu­rojnë njohjen për njeriun dhe për botën.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 1 Gusht 2015, 07:02Shkruan: Nga Dr. Milazim Krasniqi

Nga Imam Aliu te Salahedin Ejjubiu, nga Emir Abdul-Kaderi te Hasan Riza Pasha… II

(Pjesa e II-të) rnrn“Vërtet, tek i Dërguari i Zotit keni shembull të shkëlqyer” (33:21)

Vazhdo leximin!

E Enjte, 30 Korrik 2015, 17:18Shkruan: Fatos Kopliku, M.S., Washington DC, SHBA

Perandoria Osmane dhe Shqiptarët

(Botuar ne Koha Ditore me 11-12 korrik 2015)

Vazhdo leximin!

E Martë, 21 Korrik 2015, 15:27Shkruan: Hasan Kaleshi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme