Prerje nga mësimet e Ibn Arabiut

Ibn Arabīu lindi në Mursia të Spanjës jugore më 560/1165 në një familje me gjak të pastër arab të fisit Ṭā’ī. Në botën islame, ai njihet më mirë si Ibn ʽArabī dhe është thërritur Shejhu'l-ekber (Doctor Maximus) dhe mbiquajtur Muḥjid-Dīn (Rigjallërues i Fesë) nga pasardhësit.

Vazhdo leximin!

E Martë, 17 Maj 2016, 15:10Shkruan: Ramazan Fetahu

Qëndrimi i Ebu Hanifes gjatë zhvillimeve politike të kohës

Ebu Hanifja ishte njeri i rrugës së mesme dhe para së gjithash ishte një personalitet me ekuilibër e vendosmëri të lartë.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 14 Prill 2016, 17:53Shkruan: Dorian Demetja

Shqipëria dhe shqiptarët në tekstet e shkollave osmane

Moderniteti dhe ideologjia në tekstet shkollore të Perandorisë Osmane

http://zaninalte.al/2016/04/shqiperia-dhe-shqiptaret-ne-tekstet-e-shkollave-osmane/

Vazhdo leximin!

E Martë, 5 Prill 2016, 15:00Shkruan: Dr. Hasan BELLO

Disa aspekte të Kur`anit

Kur`ani dhe dija e ardhur në tokë buron nga dija absolute e Allahut xh.sh.

Vazhdo leximin!

E Martë, 29 Mars 2016, 18:24Shkruan: Ramazan Fetahu

Biografia e Kadi Ebu Bekr ibn el-‘Arabi dhe Përgënjeshtrimi i Ibn ‘Abd el-Berrit dhe argumenteve të tij

rn

1. Hyrje

rn
rn

E Enjte, 10 Mars 2016, 18:32

Kontributet shkencore-kulturore të orientalistëve

Përkthimi i veprës Leksikoni i Orinetalistëve i Abdurrahman Bedevi në gjuhën shqipe përmbushë një boshllëk të madh në fushën e studimeve orientale ...

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 5 Mars 2016, 05:35Shkruan: Abdulla Rexhepi

Disa tema dhe dilema rreth përkthimit të Kur’anit në gjuhën shqipe

Me përkthimin e Kur’anit gjuhës shqipe iu sigurua statusi i gjuhës me të cilën është arritur përndritja e Shpalljes Hyjnore, kurse popullit tonë i është dhuruar thesari më i shtrenjtë i njerëzimit që është fanar ndriçues për të gjithë popujt e botës, pa dallim ngjyre, race e bindjesh fetare.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Mars 2016, 17:47Shkruan: Elez Ismaili

Pozita e Imam Ebu Jusufit, Muhammedit dhe Zuferit r.h. në medhhebin hanefi

Imam Ebu Jusufi, Muhammed Ibën Hasani dhe Zufer Ibën Hudhejli kanë pasur mospajtime me Imam Ebu Hanifen ...

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Mars 2016, 17:43Shkruan: Imam Muhammed Zahid Keutheri

PARAQITJA E ISLAMIT NË TEKSTET E HISTORISË

Terrorizmi nuk mund të fitohet në fushën e betejës, pa u fituar më parë luftën në mendjet e njerëzve.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 17 Janar 2016, 06:47Shkruan: Enis Sulstarova

FARAONIZMI I KOHËVE TONA

“Me të vërtetë, faraoni ka ngritur kryet lart në tokë, e popullin e saj e ka grupëzuar dhe një grup prej tyre u shtyp, ashtu që djemt e tyre ua mbyt, e gratë e tyre ua lë të jetojnë. Vërtet ai ishte prej më shkatërrimtarëve. E Ne duam t’i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t’i bëjmë udhëheqës dhe t’i bëjmë trashëgues”. [Kur’ani, 28, 4-5]

Vazhdo leximin!

E Enjte, 7 Janar 2016, 21:07Shkruan: Ismail Bardhi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme