Roli i Qyprylynjëve në Mirëqenien e Shtetit Osman gjatë gjysmës së dytë të shekullit XVII

Shënim: ky punim është një pjesë e shkëputur nga kumtesa me titull:“Roli i udhëheqësve shqiptarë në shtetin Osman gjatë shekullit XVII dhe rënia e Abdurrahman Abdi Pashë Shqiptarit (1686)” i cili është lexuar në simpoziumin ndërkombëtar “Armiku Trim (Kahraman Düşman) Abdurrahman Abdi Pasha guvernatori i fundit osman i Hungarisë (Fundi i shekullit XVII)”, organizuar nga shoqata Alsar më datë 28 janar 2016 në Tiranë.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 3 Gusht 2016, 23:43Shkruan: Agron Islami (Ph.D)[1]

ROBTË E ZOTIT TË PLOTMËSHIRSHËM NË KURAN

El Furkán , Dalluesi, si epitet parësor i Kuranit, sepse dallon të vërtetën nga e pavërteta, të drejtën nga e shtrembta, të mirën nga e keqja, besimin nga mosbesimi, fitoren e suksesin nga humbja në këtë botë e në të ardhmen.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 30 Qërshor 2016, 15:10

Z E K A T I - Kushti i tretë i fesë islame

Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami.

Vazhdo leximin!

E Martë, 28 Qërshor 2016, 16:45Shkruan: Mr. Ragmi Destani

Vlera e duasë

“Lutni Zotin tuaj të përulur e në heshtje, pse Ai nuk i do ata që e teprojnë. “ (El-Araf, 55)

Vazhdo leximin!

E Enjte, 23 Qërshor 2016, 14:49Shkruan: Shkruan Dr. Husein Rizai

Islami ka zëvendësuar komunizmin

A është islami armiku i civilizimit europian/ “Racizmi antimysliman, një kryqëzat për Perëndimin“, quhet libri i dalë në gjermanisht i shqiptares Inva Kuhns, i cili ka ngritur debate mbi mënyrën sesi Gjermania ose vende të tjera janë sjellë me Islamin…

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 22 Qërshor 2016, 10:37Shkruan: Alda Bardhyli -

AGJËRIMI NDËRMJET FESË DHE BESIMIT

Agjërimi islam, agjërimi që na e ka urdhëruar Zoti, e ka burimin dhe mbështetjen te besimi, kurse bukuria, përsosuria e besimit, ihsani, siç është thënë në takimin midis Xhibrilit a.s. dhe Pejgamberit a.s. në prani të as’habëve, është: “Ta adhurosh Allahun sikur je duke e parë Atë; ngaqë edhe pse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty”.

Vazhdo leximin!

E Martë, 21 Qërshor 2016, 09:44Shkruan: Shkruan: Ismail Bardhi, Shkup

Agjërimi, dëshmitar i imanit, 1-2

“O ju që besuat, agjërimi u është bërë obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, ashtu që të bëheni të devotshëm”. (Bekare 183)

Vazhdo leximin!

E Dielë, 19 Qërshor 2016, 19:16Shkruan: Doc. dr. Husein Rizai

Të lexosh Gazaliun në Ramazan

Gazaliut i është dhënë titulli i nderit “Ḥuxhxhet el-Islām” (Prova e Islamit) dhe konsiderohet Muxheddid ose përtëritës i fesë, një i tillë që sipas traditës shfaqet njëherë në shekull për të rikthyer fenë e bashkësisë.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 16 Qërshor 2016, 21:57Shkruan: İbrahim Kalın

Dënimi nga ana e Profetëve i padrejtësive në shoqëritë që ftonin në besim

“Jeni bashkësia më e mirë e shfaqur për njerëzit, urdhëroni tek e mira, ndaloni të keqen dhe besoni tek Allahu” (Al ‘Imran 3, 110).

Vazhdo leximin!

E Dielë, 5 Qërshor 2016, 15:38Shkruan: Gerdi Demneri

Debatet rreth haditheve profetike në botën moderne myslimane

Fragment i shkëputur nga libri i autorit Jonathan Brown me titull “Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World”, Oxford:Oneworld Publications (2009), fq. 240-269.

Vazhdo leximin!

E Premte, 27 Maj 2016, 21:39Shkruan: Jonathan A.C. Brown

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme