Demografia historike e shqiptareve nga mesjeta ne kohen moderne

Ndërsa në Serbi politika e ka fetarizuar historinë, tek ne përkundrazi politika e ka letrarizuar atë.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 18 Mars 2017, 08:37Shkruan: Dr. Ardian Muhaj

Filozofia e festave fetare në Islam

Festat islame janë paraparë për urtësi sublime dhe qëllime të larta

Vazhdo leximin!

E Dielë, 25 Dhjetor 2016, 17:08Shkruan: Mr.Qemajl Morina

MILINGONAT (EN-NEML), KREU 27, Periudha e Mekës, 93 ajete

Dija është prej Zotit sepse Krijuesi ka manifestuar në natyrë dijen e Tij. Libri është, sipas përkufizimit të Kuranit, leuhi mahfuz (pllaka e ruajtur) ku janë regjistruar ligjet dhe dukuritë në natyrë.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 9 Tetor 2016, 16:55Shkruan: Kudret S. Hoxha

Imamët, televizioni dhe mediat

Kjo ese nuk është shkruar me synimin për të ndaluar daljen në televizion dhe media të imamëve, por ajo synon të bëjë të qartë se çdo vendim për të qenë i pranishëm në media duhet marrë me kushtin që të shoqërohet me një dije dhe vetëdije të thellë për natyrën e instrumentit që do të përdoret për të përçuar mesazhin fetar si edhe për pasojat serioze dhe transformimet që mesazhi fetar mund të pësojë në çastin kur vendos të shprehet dhe të përdorë si përcjellës teknologjitë e reja mediatike. Këto kushte janë, jo vetëm domosdoshmëri racionale dhe pragmatike, por ato janë të qenësishme edhe për amanetin që liderët fetarë kanë marrë prej Zotit për të njohur dhe përcjellë në mënyrë sa më autentike fenë e Zotit dhe parimet hyjnore të saj.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 18 Shtator 2016, 06:24Shkruan: Rezart Beka

Himni i flamurit dhe strofat e harruara

Himni jonë ka qenë një marsh rumun i përdorur edhe si himn kombëtar.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 10 Shtator 2016, 07:34Shkruan: Roald A. Hysa

Selefizmi dhe ideologjia selefiste

http://jusufzimeri.com/?p=2755

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 6 Gusht 2016, 23:36Shkruan: Dr. Alij Xhumua – Mufti i Egjiptit

Roli i Qyprylynjëve në Mirëqenien e Shtetit Osman gjatë gjysmës së dytë të shekullit XVII

Shënim: ky punim është një pjesë e shkëputur nga kumtesa me titull:“Roli i udhëheqësve shqiptarë në shtetin Osman gjatë shekullit XVII dhe rënia e Abdurrahman Abdi Pashë Shqiptarit (1686)” i cili është lexuar në simpoziumin ndërkombëtar “Armiku Trim (Kahraman Düşman) Abdurrahman Abdi Pasha guvernatori i fundit osman i Hungarisë (Fundi i shekullit XVII)”, organizuar nga shoqata Alsar më datë 28 janar 2016 në Tiranë.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 3 Gusht 2016, 23:43Shkruan: Agron Islami (Ph.D)[1]

ROBTË E ZOTIT TË PLOTMËSHIRSHËM NË KURAN

El Furkán , Dalluesi, si epitet parësor i Kuranit, sepse dallon të vërtetën nga e pavërteta, të drejtën nga e shtrembta, të mirën nga e keqja, besimin nga mosbesimi, fitoren e suksesin nga humbja në këtë botë e në të ardhmen.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 30 Qërshor 2016, 15:10

Z E K A T I - Kushti i tretë i fesë islame

Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami.

Vazhdo leximin!

E Martë, 28 Qërshor 2016, 16:45Shkruan: Mr. Ragmi Destani

Vlera e duasë

“Lutni Zotin tuaj të përulur e në heshtje, pse Ai nuk i do ata që e teprojnë. “ (El-Araf, 55)

Vazhdo leximin!

E Enjte, 23 Qërshor 2016, 14:49Shkruan: Shkruan Dr. Husein Rizai

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme