Disa tema dhe dilema rreth përkthimit të Kur’anit në gjuhën shqipe

Me përkthimin e Kur’anit gjuhës shqipe iu sigurua statusi i gjuhës me të cilën është arritur përndritja e Shpalljes Hyjnore, kurse popullit tonë i është dhuruar thesari më i shtrenjtë i njerëzimit që është fanar ndriçues për të gjithë popujt e botës, pa dallim ngjyre, race e bindjesh fetare.

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Mars 2016, 17:47Shkruan: Elez Ismaili

Pozita e Imam Ebu Jusufit, Muhammedit dhe Zuferit r.h. në medhhebin hanefi

Imam Ebu Jusufi, Muhammed Ibën Hasani dhe Zufer Ibën Hudhejli kanë pasur mospajtime me Imam Ebu Hanifen ...

Vazhdo leximin!

E Premte, 4 Mars 2016, 17:43Shkruan: Imam Muhammed Zahid Keutheri

PARAQITJA E ISLAMIT NË TEKSTET E HISTORISË

Terrorizmi nuk mund të fitohet në fushën e betejës, pa u fituar më parë luftën në mendjet e njerëzve.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 17 Janar 2016, 06:47Shkruan: Enis Sulstarova

FARAONIZMI I KOHËVE TONA

“Me të vërtetë, faraoni ka ngritur kryet lart në tokë, e popullin e saj e ka grupëzuar dhe një grup prej tyre u shtyp, ashtu që djemt e tyre ua mbyt, e gratë e tyre ua lë të jetojnë. Vërtet ai ishte prej më shkatërrimtarëve. E Ne duam t’i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t’i bëjmë udhëheqës dhe t’i bëjmë trashëgues”. [Kur’ani, 28, 4-5]

Vazhdo leximin!

E Enjte, 7 Janar 2016, 21:07Shkruan: Ismail Bardhi

Zëdhënës të paqes apo të terrorit?

“Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë; nuk erdha të sjell paqen, por shpatën”.
(Ungjilli, Dhiata e Re, Mateu, 10:34)

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 6 Janar 2016, 16:56Shkruan: Behxhet Jashari

Kur të zhduket dituria - do të shfaqen ngatërresa

Nuk janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë!(ez-Zumer, 9)

Vazhdo leximin!

E Hënë, 21 Dhjetor 2015, 21:27

Salahudin El-Ejubi: Ngadhënjimtar dhe shpirtmadh

“Dhe luftoni në rrugën e Allahut kundër atyre që ju sulmojnë e mos e teproni se Allahu nuk i do ata që e teprojnë (e fillojnë luftën).” (Kur’an , 2:190)

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 14 Tetor 2015, 13:49Shkruan: Artan AJREDINI

Një vjedhje në Dubrovnik dhe dalja në skenë e gjuhës dhe kulturës shqiptare (viti 1996)

Në periudhën 1285-1332, siç e pamë, gjuha shqipe për herë të parë u bë një dukuri për shkrimtarët e huaj që kishin kontakt me pjesën jugperëndimore të Gadishullit Ballkanik.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 10 Tetor 2015, 21:33Shkruan: Robert ELSIE

Psikiatria në historinë islame

Dihet që civilizimi islam, në aspektin shkencor ka përfituar shumë nga civilizimi grek, por ajo që duhet theksuar është se feja në civilizimin grek nuk ka shërbyer si baza e shkencave, referencë dhe fanar ndriçues i dijes siç ishte në civilizimin islam.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 21 Shtator 2015, 18:30Shkruan: Prof. Dr. Tarik Habib*

Vlerat e ditëve të parë të muajit Dhul - Hixhe

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve, Sunduesit të Ditës së Gjykimit, në nimete dhe mirësi të cilat na jep. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, familjen e tij fisnike, shokët dhe të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 16 Shtator 2015, 19:34Shkruan: Azmir Jusufi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme