Papunësia dhe Zekati

Papunsia është një dukuri e rëndë ekonomike që e hasim në cdo segment të shoqërisë. Ajo ka ekzistuar në periudha të ndryshme historike dhe ka cënuar jetërat e mijëra individëve dhe shoqërive të plota njerëzore. Është një segment i tillë që partitë politike i shtyn që të zotohen se do të punojnë në të kundërtën e papunsisë në vend dhe përkundrazi do të rrisin numrin e pjesëmarrësve nëpër punë të ndryshme ekonomike.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 08:27Shkruan: Hamdi NUHIJU

Muslimani i shekullit XXI

Titulli i kësaj teme në fakt vë në dukje ardhmërinë e muslimanëve dhe identitetin e tyre që duhen pasur. Secili musliman duhet të jetë i vetëdijshëm se nuk është koha që akoma të merremi me të kaluarën tonë, akoma të analizojmë se sa të suksesshëm kemi qenë në të kaluarën, t’i tregojmë botës se sa dijetarë të famshëm ka pasur Islami në kohët kur botën e kishte kapluar një errësirë e tmerrshme për nga dituria dhe civilizimi.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 08:02Shkruan: Dr. Musa Musai

Ne dhe Pejgamberi [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]

Fillimisht duhet shtruar hipotezën se Ummeti islam a e din realisht vlerën e Pejgamberit?
Jo, vallahi, nuk e dinë pos një numri të konsideruar të besimtarëve, lus All-llahun Lavdiplotë të na bëjë prej atyre që e dinë vlerën e Pejgamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem].

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 08:00Shkruan: Nehat ISMAILI

Çfarë do të thotë islam dhe kush e solli atë‏

Fjala Islam do të thotë paqe, dorëzim, harmoni, butësi, drejtësi etj… Ai i cili është në brendësi të Islamit pra ai i cili është posedues i kësaj feje quhet musliman. Musliman do të thotë njeri i drejtë, i paqes, i harmonisë dhe i dorëzuar në urdhrat e Zotit që është një. Ai që e quan veten musliman duhet të jetë i vetëdijshëm se çfarë interpreton kjo fe.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 07:59Shkruan: Ardit Hoxhllaku

Domethënia e frazave “Allahu e ka shkruar” “Allahu ka bërë emer”

(Shpjegim akaidologjik i thënies së Imami A’dham Ebu Hanife r.a.)

قوله: وَجَمِيعُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ كَسْبُهُمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَاللهُ تَعَالَى خَالِقُهَا وَهِيَ كُلُّهَا بِمَشِيئَتِهِ ، وَعِلْمِهِ ، وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ.
Ebu Hanife r.a. ka thënë:”Të gjitha veprimet e njerëzve si lëvizja apo moslëvizja, janë fitim i mirëfilltë i tyre, ndërsa krijues i vërtetë i tyre është Allahu i madhëruar. Dhe të gjitha ato ndodhin me dëshirën e Tij, gjithditurinë e Tij, (për)caktimin e Tij dhe realizimin (krijimin) e Tij.”

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 07:56Shkruan: Orhan Bislimaj

ISLAMI - DOMOSDOSHMËRIA E PREZENTIMIT TË TIJ

Islami është fe hyjnore e cila është në përputhshmëri me natyrën e njeriut. Si i tillë është për çdo kohë dhe vend pa marrë parasyshë nivelin e zhvillimit intelektual njerëzor si dhe rrethanat e vendit dhe kohës. Ai mbetet gjithmonë vital dhe inspirim i vërtetë për njeriun dhe popujt e ndryshëm, varësisht nga aftësia dhe mundësia e gjinisë njerëzore për ta shfrytëzuar ate.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 07:54Shkruan: Shaqir FETAHU - Mufti i Gostivarit

Sëmundjet e ummetit, në mes fitores dhe disfatës

Vëllezër të dashur!
Për çfarë të flasim kur gjaku i myslimanëve rrjedhë rrëke në shumë vende të botës. Çfarë po ndodh me ummetin në Irak, Palestinë, Liban, Indi, Çeçeni, Afganistan, Kashmir, etj. A nuk mjafton kjo, por duhet edhe në mes veti të luftojmë?!

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 07:52Shkruan: Dr. Ali F. Iljazi

Profili psikologjik i edukuesit fetar

Është e ditur se për çdo profesion nevojitet dituria e domosdoshme, ushtrimi dhe profesionalizmi. Secili profesion kërkon edhe përgjegjësi të caktuar dhe qasje serioze.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 07:51Shkruan: Dr. Ali F. Iljazi

Pse Enver Hoxha dhe ortodoksët e bënë Skënderbeun

MBI DEBATIN PER SKENDERBEUN

Debati për mendimin politik të Skënderbeut është i hershëm. Orientimi i tij politik është vënë në dyshim dhe madje është kundërshtar nga një pjesë e shqiptarëve që për të gjallë dhe gjatë kohës së veprimtarisë së tij si nga Hamza Kastrioti, Dukagjinasit, Moisi Golemi etj., dhe ka vazhduar deri në ditët e sotme. Në dy vitet e fundit ky debat është rikthyer.

Vazhdo leximin!

E Martë, 25 Gusht 2009, 07:22Shkruan: H. Feraj

KONCEPTI I KURANIT PËR PADREJTËSINË

1. KUPTIMI ETIMOLOGJIK DHE TERMINOLOGJIK I FJALËS EDH-DHULM ( MIZORI )
a) Kuptimi etimologjik
Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe, termin “dhunë” (zullum) e shpjegon:
përdorim i forcës fizike, shtrëngim fizik ose psikik: cenim i rëndë i nderit të dikujt me vepra a me fjalë, e keqe etj.1

Vazhdo leximin!

E Hënë, 24 Gusht 2009, 20:10Shkruan: ATULLAH ALIU

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme