Njohja e Zotit

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

“Ne do t’ua dëftojmë shenjat Tona në horizonte dhe në vetet e tyre gjersa t’u bëhet e qartë se ai (Kur'ani) është e vërteta. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë?” (Fusilet, 53).

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 11 Prill 2015, 11:54Shkruan: Ramazan Fetahu

Perandoria Osmane nuk e solli Islamin me dhunë!

Islami është “shpata e arsyes dhe intelektit” dhe jo e “shpata e mprehtë e hekurit”!

Vazhdo leximin!

E Premte, 10 Prill 2015, 06:02Shkruan: Driton Gashi

Thoma Akuini dhe paragjykimet e tij ndaj islamit

Vlera e diskursit të dialogut akademik të Thoma Akuinit qëndron në faktin se ai e hapi procesin e pandalshëm të këmbimit filozofiko-teologjik kristijano-mysliman, i cili do të orkestrojë shekuj me radhë brenda historisë kulturore evropiane dhe përgjithësisht të asaj bashkëkohore njerëzore.

Vazhdo leximin!

E Martë, 7 Prill 2015, 05:48Shkruan: Behxhet jashari

ADEMI /NJERIU/ DHE URTËSIA E KRIJIMIT

Për të qenë feja komplete, ajo duhet të posedojë dy elementet e domosdoshme: shpalljen (vahjin) dhe arsyen (aklin).

Vazhdo leximin!

E Dielë, 5 Prill 2015, 11:52Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Disa veçori të përhapjes së Islamit në disa pjesë të Ballkanit

Islami është i vjetër në Ballkan sa edhe kristianizmi. Prania e vardariotëve, peçenegëve, muslimanëve në Hungari, Bullgari, në Jug të Italisë e të tjera bëri që muslimanët të adhurojnë Allahun në trojet ballkanike qysh nga shekulli IX, për të vazhduar deri në ditët e sotme.

Vazhdo leximin!

E Dielë, 5 Prill 2015, 08:53Shkruan: Nexhat Ibrahimi

EBU HAMID GAZALIU DHE FILOZOFIA ISLAME

Gazaliu ishte shkrimtar dhe mendimtar i shekullit të pestë hixhri. Ai është pjesë e një periudhe të botës islame në të cilën sapo kishin depërtuar shkencat si kelami, filozofia dhe tesavufi. Këto ndryshime në botën islame kanë lidhje edhe me Imam Gazaliun. Është e vërtetë që ai në përgjithësi ishte kundër filozofëve myslimanë, por në rrjedhën e filozofisë islame ka një pozitë e cila ndërroi kahjen e filozofisë islame dhe mori formën ashtu siç është sot. Imam Gazaliu është manifestim i një periudhe të vështirë të historisë së filozofisë islame.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 2 Prill 2015, 17:51Shkruan: Dr. Riza Daveri ARDEKANI

Shekullarizmi modern dhe rrënjët e tij

Shekullarizmi si frymë qeverisje në vendet e ndryshme muslimane shfaqet pas Luftës së Parë Botërore dhe rënies së Perandorisë Osmane më 1923. Proceset shekullarizuese kishin filluar tashmë, por rënia e kalifatit dhe e sulltanatit osman njëkohësisht i hapi rrugë ndërtimit të shteteve kombëtare në Ballkan e duke u shtyrë edhe më tej në Lindjen e Mesme me shtete të reja si Turqia, Shqipëria, Siria, Arabia Saudite etj.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 21 Mars 2015, 17:47

ANËTARËSIA E XHAMIVE NË FOKUS

" ...se njeriut nuk i takon tjetër vetëm se ajo për çka ai përpiqet, se (fryti nga) përpjekja e tij së shpejti do të shihet; pastaj ai do të shpërblehet me një shpërblim të plotë". (Kur`ani, 53:39-41)

"...All-llahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata ta ndryshojnë veten e tyre...". (Kur`ani, 13:11)

Vazhdo leximin!

E Premte, 20 Mars 2015, 05:22Shkruan: Zekerija IDRIZI - Berlin

UNË JAM SHQIPTAR E MYSLIMAN, NUK JAM FUNDAMENTALIST

"O ju njerëz! Vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre (Ademit dhe Havës), ju bëmë popuj dhe fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që është më i devotshëm (më i njerëzishëm), e Allahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë". (Kur’an: El-Huxhurat, 13)

Vazhdo leximin!

E Premte, 20 Mars 2015, 05:20Shkruan: Zekerija IDRIZI - Berlin

Tërmeti, fenomen i rastësishëm apo ndëshkim prej Allahut!?

Allahu i Madhëruar në Kur’an ka thënë:
“Andaj, ata përjetuan tërmetin dhe u gdhinë në shtëpitë e tyre kufoma të ngrira.” (Kur’ani, El-A’raf, 78).

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 18 Mars 2015, 17:10Shkruan: Mr. Orhan Bismilaj

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme