Agjërimi gjatë historisë

Religjioziteti në histori është i pranishëm krahas ‘paraqitjes’ së njeriut në botën fenomenale. Sipas dijetarëve muslimanë, burimi i religjiozitetit është me fundament transcendental, respektivisht religjioziteti ka prejardhje nga koha kur shpirti (njeriu) u zotua ta bartë misionin e halifit të Allahut në tokë, ku do të ketë çrregullime dhe do të derdhet gjaku.[1]

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Planprogrami i përgjithshëm për përhapjen e mësimit Islam

Maksima e njohur e Pejgamberit a.s. “Transmetoni prej meje qoftë edhe një ajet” prej kohësh ka preokupuar shumë dijetarë muslimanë. Janë shkruar vepra të shumta për këtë qëllim. Në kohën bashkëkohore maksima e cituar, pos individëve, preokupon edhe institucione të shumta muslimane. Mirëpo, gjatë historisë është krijuar konfuzion didaktik i llojit të vet, meqë teksti i cekur është perceptuar dhe konceptuar parcialisht, mekanikisht e tautologjikisht, që solli ‘monotoninë informatike’. ...

Ku shihet rrugëdalja!?!

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

Armiqësitë evroperëndimore e shqiptare ndaj Islamit

Moto:
“O ju që keni besuar, nëse ndonjë i pa­ndër­gjegj­shëm ju sjell ndonjë lajm, ju shqyrtojeni mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull pa e ditur realitetin, e pastaj të pendoheni për atë që keni bërë.” (El-Kur’an: El-Huxhurat, 6).

Vazhdo leximin!

E Dielë, 16 Gusht 2009, 17:12Shkruan: Nexhat Ibrahimi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme