Transfer grčke i islamsko-arapske znanosti na zapad putem Al-Andalusa

Ovaj rad bavi se pitanjem naučnih veza islamskog Istoka i evropskog Zapada u srednjem vijeku. Te veze, koje su bile posebno intenzivne i plodotvorne u desetom i jedanaestom stoljeću, omogućile su dotok niza klasičnih djela antičke grčke kulture na evropski Zapad koja su prethodno bila prevedena na arapski jezik na istočnim obalama Mediterana.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 19:05Shkruan: Enes Kujundzic

DETALJNA I URAVNOTEŽENA KRITIKA FENOMENA VEHABIZMA

(Prikaz knjige Hamida Algara Wahhabism: A Critical Essay. Izdanje Islamic Publications International, Oneonta, New York, 2002. god., 98 strana.)

«Vehabizam» i «vehabije», imena često upotrebljavana sa omalovažavanjem od strane onih koji im ne pripadaju, data su učenju i sljedbenicima Muhammeda ibn Abdul-Vehhaba, koji je, podstaknut praksom za koju je tvrdio da graniči sa kufrom pokrenuo kampanju da «očisti» islamsko vjerovanje. Mnogi vehabijski pokret porede sa islamskim «reformatorskim» i «revivalističkim» pokretima u različitim krajevima islamskog svijeta.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 19:04Shkruan: Abdar Rahman Koya

BILINGVIZAM U BOŠNJAČKOJ KNJIŽEVNOJ TRADICIJI

Tekst pod naslovom Bilingvizam u bošnjačkoj književnoj tradiciji istražuje i prati zanimljivu i nerijetku pojavu među bosanskohercegovačkim spisateljima (od Hasana Kafije Pruščaka, preko Abdullaha Bošnjaka i Mesafi-efendije Kninjanina do Mehmeda Teufik-efendije Azabagića i Hilmi-efendije Taslidžaka) da neka svoja djela napišu na arapskom ili turskom jeziku, a onda ih, na zahtjev svojih učenika, intelektualaca drugog govornog područja, ili predstavnika vlasti, pretoče u traženu jezičku varijantu.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 19:03Shkruan: Ismet Bušatlić

KUR'ANSKA TEORIJA O JEZIKU I GOVORU

RezimeU tekstu se prvo govori o jeziku kao Božanskom znaku na temelju komentara 22. ajeta sure Er-Rum i iznose spoznaje do kojih su došli muslimanski komentatori. Potom se, na temelju istoga ajeta, raspravlja o pluralnosti ljudskih jezika i pluralnosti mišljenja o ljudskim jezicima.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 19:02Shkruan: Mr. Almir Fatić, asistent, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

ODJECI 11. SEPTEMBRA NA BALKANU INSTRUMENTALIZACIJA 11. SEPTEMBRA U SVRHU PRAVDANJA GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA Sarajevo, 2005. god.

I UVODJedanaestog septembra 2001. godine desili su se teroristicki napadi na New York i Washington. Ovi dogadaji su po nacinu izvodenja i posebni i dramaticni a po posljedicama koje su izazvali i još uvijek izazivaju jesu svakako historijski.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 19:00Shkruan: Nedžad Osmic

OSNIVAČ IHVANU’L-MUSLIMINA HASAN BENNA (poglavlje iz magistarske teze)

Osnivač i neprikosnoveni autoritet organizacije Ihvanu’l-muslimin – Hasan b. Ahmed b. Abdurrahmān el-Benna – rođen je u gradiću Mahmudija (Al-Mahmûdiyya), nedaleko od Aleksandrije u mjesecu oktobru 1906. godine. Otac mu Ahmed bio je mjesni imam, inače svršenik El-Azhara (Al-Azhar), i kroz čitav svoj život družio se s knjigom i osobito bio sklon izučavanju islamske legislative.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:58Shkruan: Mr. Mustafa Prljaca

POKORNOST I SLOBODA, JEDNOST I MNOŠTVO

Uobičajeno je mišljenje da su pokornost i sloboda oprečni pojmovi. Smatra se, uglavnom, da pokornost isključuje slobodu, i obrnuto. Time se oba pojma izvode iz njihovih položaja u predanjskome mišljenju. I jedan i drugi povezan je s voljom i namjerom, kao bitnim sadržajima svakog predanja.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:57Shkruan: Rusmir Mahmutćehajić

Supermusliman: U kući ili izvan nje?

Upravo sam pročitao veoma interesantnu priču. Nastavnica je dala svojim učenicima sljedeći zadatak: Upitajte svoje roditelje kakav su život željeli imati kad su bili tinejdžeri, a zatim to uporedite sa svojim sopstvenim željama za budućnost. Jedna tinejdžerka je upitala svoju majku o tome kako je zamišljala svoj život kad je bila mlada, a majka je odgovorila (odražavajući želje hipika iz šezdesetih godina): “Željela sam jednostavan život, da živim na selu, uzgajam svoje povrće i budem sretna”.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:55

Muhammed Kutb - Islam i primjena sankcija!

Neki ljudi se pitaju:"Možemo li mi danas upotrebljavati neke barbarske kazne koje su nekada davno primjenjivane u pustinji? Je li dopustivo da se odsiječe ruka kradljivcu koji je ukrao pet maraka?" Pitanje je mogu li se takve stvari događati u ovom vremenu koje na kriminalca gleda kao na žrtvu društva i tvrdi da je on zapravo prije medicinski slučaj nego kriminalac u punom smislu riječi. Ipak, da li je moguće da je i dvadeseti vijek dopustio ubijanje preko 40 hiljada nevinih ljudi u Africi, a da zabranjuje pravedno kažnjavanje jednog kriminalca?! Kakva laž i licemjerstvo!!

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:51

Islamski koncept

Rekao je Muhammed s.a.v.s. „Kada neko od vas ima odnos sa svojom ženom to se nagrađuje kao sadaka.“
Seksualno obrazovanje u islamu


Upitali su Ashabi „Ali mi to radimo iz zadovoljstva. Kako se to može nagraditi kao sadaka?“ Poslanik s.a.v.s. je odgovorio „Ako bi ste to učinili sa zabranjenom ženom bio bi to grijeh, ali ako to radite sa dozvoljenom to je sadaka.“

Islamski koncept

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Gusht 2009, 18:49

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme