Medhhebet në Islam novatori apo domosdoshmëri -3

PJESA E TRETË

Namazi i Pejgamberit a.s në dritën e ixhtihadit të medhhebit hanefij

Vazhdo leximin!

E Martë, 26 Korrik 2011, 15:53Shkruan: Fikret Arnaut

Medhhebet në Islam novatori apo domosdoshmëri -2

PJESA E DYTË

Pasqyrë e ixhtihadit të medhhebit hanefij nëpërmjet disa mes’eleve (shembujve)

Vazhdo leximin!

E Martë, 26 Korrik 2011, 15:51Shkruan: Fikret Arnaut

Medhhebet në Islam novatori apo domosdoshmëri -1

H y r j e

بسم الله الرحمن الرحيم

Vazhdo leximin!

E Martë, 26 Korrik 2011, 15:49Shkruan: Fikret Arnaut

Mevludi

Celebrimi i lindjes së Pejgamberit të Zotit dhe leximi i vargjeve të caktuara të ciltë e lavdërojnë Pejgamberin e Zotit është nga gjerat e bukura të cilat duhet ruajtur dhe praktikuar sa më shpesh. Mirëpo, disa njerëz përpiqen të fusin në mesin e popullit trillime të ndryshme se mevludi është diç që e kanë trilluar shi’injtë dhe sekte të tjera dhe se nuk është pjesë e Islamit.

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 9 Korrik 2011, 18:53Shkruan: Sami Xheko

Dhikri (përmendja e Zotit) me zë

Allahu xh. sh. thotë:

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا .

“… E ti mos e ngrit zërin (duke lexuar) në namazin tënd, po as mos e ulë tepër në të, e mes kësaj kërkoje një rrugë mesatare”. (El-Isra, 110).

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 9 Korrik 2011, 09:56Shkruan: Sami Xheko

Leximi i Kur’anit në varreza

Ulemaja islame është pajtuar që leximi i Kur’anit në varreza nuk është haram. Shumica e ulemasë islame nga hanefinjtë, shafiinjtë dhe hanbelinjtë e konsideron leximin e Kur’anit në varreza të lavdërueshme për arsye të hadithit i cili transmetohet nga Enesi r.a.:

Vazhdo leximin!

E Premte, 8 Korrik 2011, 09:52Shkruan: Sami Xheko

Numri i rek’ateve të namazit të teravisë

Numri më i vogël i rek’ateve të namazit të teravisë është njëzet. Mirëpo, disa përpiqen të pengojnë nga falja e dhe falënderimi ndaj Allahut në muajin më të mirë të vitit duke thënë se Namazi i teravisë është vetëm tetë rek’atë. Qëndrimin e tyre ata e mbështesin me dëshmitë vijuese:

Vazhdo leximin!

E Premte, 8 Korrik 2011, 08:41Shkruan: Sami Xheko

Qortohet namazi i personit kur imami ngjitet në minber

Nga Ibni Omeri transmetohet se Pejgamberi a.s. ka thënë:

Vazhdo leximin!

E Enjte, 7 Korrik 2011, 19:07Shkruan: Sami Xheko

Leximi i dy ezanëve për namazin e xhumasë

Leximi i dy ezanëve për namazin e xhumasë është ndër çështjet për të cilën ekziston ixhmaja e ulemasë islame qysh gjatë kohës kur Osmani r.a. ka shtuar në ezanin që është lexuar gjatë kohës së Pejgamberit a.s. edhe dy ezanë dhe asnjë nga as’habët nuk ka kundërshtuar në këtë çështje.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 6 Korrik 2011, 23:07Shkruan: Sami Xheko

Ngritja e duarve në nivel të veshëve te tekbiri fillestar

Ngritja e duarve me rastin e hyrjes në namaz bëhet deri te veshi sikur që kjo është transmetuar me transmetimet më autentike nga Pejgamberi a.s.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 6 Korrik 2011, 15:14Shkruan: Sami Xheko

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme