Prindërit e Pejgamberit a.s. janë të shpëtuar

Përktheu: Fatih Ibrahimi

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 17 Korrik 2013, 21:01Shkruan: Imam Xhelaludin es-Sujutiu

Mosngritja e duarve në Namaz. Ja mbi 40 argumente pro medh’hebit hanefi

Çështja e Ref’ul-Jedejn:

Hyrje

Në këtë artikull do t’u sjellim katërdhjetë e dy (42) argumente sahih për çështjen e mosngritjes së duarve në medh’hebin hanefi. Ky artikull është një riprodhim i një broshure të mrekullueshme e shkruar nga Mexhlis’ul-Ulema` i Afrikës Jugore.

Vazhdo leximin!

E Premte, 8 Shkurt 2013, 06:06

Ja pse hanefinjët nuk i ngrenë duart kur shkojnë për në ruku' dhe kur ngrihen nga ajo?

Pyetja:


Pse hanefinjët nuk i ngrenë duart kur shkojnë për në ruku' dhe kur ngrihen nga ajo? A nuk është ky veprim kundër sunnetit të Pejgamberit s.a.v.s., i cili ka thënë: "Faluni siç me shihni mua duke u falur."?

Vazhdo leximin!

E Hënë, 3 Dhjetor 2012, 14:29Shkruan: Shejh Abdurrahman ibn Yusuf Mangera

Namazin tonë e kanë vërtetuar sahabët, po tuajin kush?!

(pyetje drejtuar "gajr mukal-lidunëve"[1])

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 3 Nëntor 2012, 19:50Shkruan: Meulana Amin Safdar Okarvi

Thënja ne heshtje e AMIN-it në fund te el-Fatihasë

Mesele Fik'hu:

Vazhdo leximin!

E Hënë, 3 Shtator 2012, 09:50

Një vështrim mbi Wehhabizmin sipas Ehl-i Sunnetit

Wehabizmi është një rrymë ekstremiste, e përhapur këto dy shekujt e fundit brenda tokave islame, që ka ndërmarrë sulme të egra dogmatike ndaj shumicës së muslimanëve, duke i akuzuar ata si të dalë nga feja, politeistë dhe jobesimtarë.

Ejjub Sabri Pasha (v. 1308 H./1890), admiral i prapavijës në kohën e sulltanit të tridhjetë e katërt osman ‘Abdul-Hamid II (1258-1336 H/1842-1918) shkroi një libër historik, në të cilin ai e shtjelloi hollësisht wehhabizmin. (Mir‘at ul-Haramein, vëll. III, ff. 99; pesë vëllime në turqisht, Sh. B. Matba’e-i Bahrije, 1301-1306 H.)

Vazhdo leximin!

E Premte, 31 Gusht 2012, 15:08Shkruan: Ejjub Sabri Pasha

Duaja pas selamit

Allahu xh. sh. në Kur’an thotë:
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ . وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب .
“E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (Allahut). Dhe, vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!” (El-Inshirah, 7-8).

Vazhdo leximin!

E Dielë, 26 Gusht 2012, 08:54Shkruan: Sami Xheko

A e di vetëm All-llahu xh.sh. gjininë e fëmijën në mitrën e nënës?

Askush përveç All-llahut xh.sh. nuk mund ta përcaktojë (të di) natyrën e fëmijës

Vazhdo leximin!

E Hënë, 20 Gusht 2012, 08:19

Falja e namazit të natës me xhemat

Pyetja:

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 8 Gusht 2012, 15:11Shkruan: Jusuf Zimeri

Falja e xhumasë në më shumë se në një xhami në një vend

Në këtë temë do të shtjellojmë çështjen e dispozitës së lejimit apo moslejimit të faljes së namazit të drekës së fundit pas faljes së namazit të xhumasë, në ato vendbanime ku namazi i xhumasë falet në më shumë se në një xhami. Që kjo çështje të jetë sa më e qartë, doemos duhet të kthehemi dhe analizojmë çështjen se si falej namazi i xhumasë në kohën e Pejgamberit s.a.v.s., në kohën e Hulefai rashidinëve dhe në kohën e gjeneratës së parë të myslimanëve pas Pejgamberit s.a.v.s..

Vazhdo leximin!

E Enjte, 21 Qërshor 2012, 15:00Shkruan: Hfz. Irfan Abazi

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme