PSE E FALIM NAMAZIN E DREKËS PAS NAMAZIT TË XHUMASË

Kohët e fundit përsëri është aktualizuar çështja e faljes së namazit të drekës pas namazit të xhumasë. Për fat të keq, shumica e teksteve dhe komenteve janë sipërfaqësore dhe tendencioze.

Vazhdo leximin!

E Hënë, 23 Qërshor 2014, 18:11Shkruan: Edin Dediq;

KAKO SE UTVRĐUJE POČETAK MJESECA RAMAZANA?

Zašto je Allah, dž. š., propisao da se posti lunarni mjesec?

Vazhdo leximin!

E Enjte, 19 Qërshor 2014, 09:52Shkruan: ŠEJH JUSUF EL-KARDAVI

Mekalatu Shejh Jusuf Dixhevi

Mendimi se tevhidi ndahet në “Tevhidu’l-Uluhijje” dhe “Tevhidu’r-Rububijje” është mendim i Ibën Tejmijes. Ky mendim nuk është njohur para tij

Vazhdo leximin!

E Shtunë, 7 Qërshor 2014, 16:04Shkruan: Jusuf Dixhevi

Falja e namazit Kaza

Sigurisht se të ndikuar nga dijetarët islam si dhe nga terminologjia e jurisprudencës islame, popullata e jonë islame apo më mirë me thënë namazshumica e saj, e kanë të njohur termin “Kaza”, edhe pse ndoshta nuk kanë kapacitet shkencor islam për ta definuar atë mbi parimet e përgjithshme shkencore islame. Me çështjen e kazasë, në gjuhën arabe “el kadau” popullata jonë islame ka nënkuptuar kryerjen e një veprimi jashtë kohës së përcaktuar, respektivisht faljen e namazit që i ka ngelur pa e falur në kohën e përcaktuar për të, ose agjërimin e ndonjë dite të Ramazanit që nuk e kanë agjëruar në kohën e përcaktuar.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 23 Prill 2014, 06:12Shkruan: Shkruan: Prof. Jusuf ZIMERI

Rëndësia e sistemit të mendimit të Imam Maturidiut tek Shqiptarët Musliman

Imam Maturidiu është një ndër dijetarët më të rëndësishëm në botën islame, por megjithatë emri i tij mund të shikohet edhe si një nga profilet i cili gjatë historisë, nëpërmjet shkollës së tij, ka ndikuar në zhvillimin e formimit të njohjes së fesë te shqiptarët. Zhvillimi i metodës së tij nëpërmjet sistemit të teâ

Vazhdo leximin!

E Martë, 8 Prill 2014, 20:48Shkruan: Muin Sulejmani

Niqahu muaj ose vite para martesës është trillim i hoxhallarëve bashkëkohorë

Në shkronjat që do të derdhen nën titullin e lartshënuar do të mundohemi të qartësojmë një aktualitet të pamoralshëm në shoqëri. Mirëpo, i njëjti aktualitet në të vërtetë po maskohet me ligje të së drejtës islame duke i keqpërdorur ato.

Vazhdo leximin!

E Enjte, 6 Mars 2014, 20:10Shkruan: Bunjamin Limani

A FALEMI ‘SIPAS SUNNETIT’

Cili është kuptimi i insistimit për ndonjë sunnet, nëse ai si pasojë rezulton me kryerjen e haramit. Jemi dëshmitarë se si disa njerëz në xhamitë tona insistojnë për disa sunnete të caktuara si: shprehja me zë e fjalës amin pas el-Fatihas, apo ngritja e duarve deri në pjesën e butë të veshëve pas rukusë, e nga ana tjetër, shumë rrallë i falin sunnetet të cilat i Dërguari i Allahut a.s. me xhelozi i ka falur dhe ruajtur.

Vazhdo leximin!

E Mërkurë, 26 Shkurt 2014, 20:34Shkruan: Elvir Duranoviq

Çeshtja e tevesulit

Esselamu alejkum!

Vazhdo leximin!

E Hënë, 13 Janar 2014, 15:42Shkruan: Shkruan: Jusuf ZIMERI

Vetë Pejgamberi s.a.v.s. e ka shënuar mewludin (lindjen) e tij!

Mevludi, dite qe duhet shenuar

Vazhdo leximin!

E Dielë, 12 Janar 2014, 16:08Shkruan: Përgatiti: Fatih Ibrahimi

Akideja Maturidite

Ne shqip nga: Ilir CURRI

Burimi:
http://www.el-ahnaf.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=45&id=60&Itemid=66

Vazhdo leximin!

E Dielë, 15 Dhjetor 2013, 11:35Shkruan: Autor Shejh Said FEUDA

RSS per kategorine Lajme Shfletuesi i Kur'anit

  • RSS per kategorine Lajme